ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO w KANADZIE
POLISH TEACHERS ASSOCIATION in CANADA
ASSOCIATION DES INSTITUTEURS POLONAIS au CANADA

3055 Lakeshore Blvd. W. Toronto, On. M8V 1K6 TEL. 905-379-4625 zg@znp.ca

 

  Motto
  Komunikaty i Wydarzenia
  Szkoły
  Oddziały
  Zarząd Główny
  Biuletyn "Myśl"
  Statut ZNPwK
  Historia
  Wydawnictwa
  Wzory dokumentów
  Archiwum