ZŁOTA-SREBRNA-BRĄZOWA Odznaka ZNPwK- Regulamin i formy

ZŁOTA  ODZNAKA  ZNPwK – 20 lat pracy

REGULAMIN

I. Złota odznaka ZNP w Kanadzie jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym nauczycielom szkół  polonijnych w Kanadzie.

II. Złotą Odznakę nadaje się nauczycielowi, który w ciągu, co najmniej dwudziestoletniej pracy pedagogicznej,  wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami dla dobra oświaty polonijnej.

III. Przyznawanie  Złotej Odznaki

Decyzja o przyznaniu Złotej Odznaki ZNPwK zapada większością głosów z udziałem wszystkich  członków Komisji Odznaczeń;  decyzja Komisji jest ostateczna, jednakże, na prośbę wnioskodawcy, odrzucone wnioski mogą być przedstawione na Walnym Zjeździe ZNPwK

IV. Anulowanie Złotej Odznaki

Złota Odznaka ZNPwK może być anulowana przez Walny Zjazd ZNPwK, gdy Komisja Odznaczeń  znajdzie się w posiadaniu dowodów, że wniosek o nadanie odznaczenia został sfałszowany lub osoba odznaczona działa na szkodę szkolnictwa polonijnego

V. Wniosek o odznaczenie należy przygotować według podanego regulaminu. Po zaopiniowaniu przez właściwy Oddział ZNPwK, wniosek zostaje przyznany lub doręczony bezpośrednio do przewodniczącego Komisji dwa miesiące przed datą, na którą wnioskodawca pragnie otrzymać decyzję.

VI. W sytuacjach wyjątkowych ZG ZNPwK  ma prawo nadać odznaczenie w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Odznaczeń.

VII. Ustanawia się datę obchodów Dnia Nauczyciela oraz datę obrad Walnego Zjazdu ZNPwK jako daty uroczystego wręczenia Złotej Odznaki.

VIII. Wręczenia Odznaki dokonuje prezes ZG ZNPwK, przewodniczący Komisji Odznaczeń lub osoba upoważniona przez ZG ZNPwK

IX . ZG ZNPwK może wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Sportu w Polsce o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nauczycielowi odznaczonemu Złotą Odznaką ZNPwK.

X. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Regulamin został uchwalony i zatwierdzony przez ZG ZNPwK dn. 28 maja 2005 roku.

Komisja Odznaczeń Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie   

             Komisja Odznaczeń ZNPwK składa się z :

  • Przewodniczącego, którym jest z urzędu wiceprezes ZG ZNPwK lub osoba wyznaczona przez ZG ZNPwK
  • Sekretarza delegowanego przez ZG ZNPwK
  • dwóch członków wybranych przez ZG ZNPwK

Obowiązki Komisji Odznaczeń

Przewodniczący –  kieruje pracami Komisji oraz czuwa nad jej prawidłowym funkcjonowaniem, wraz z Prezesem ZG ZNPwK podpisuje legitymacje i dyplomy

Sekretarz – przyjmuje wnioski o nadanie Odznaki, prowadzi listę odznaczonych, sporządza protokoły posiedzeń

Członkowie- biorą udział w posiedzeniach Komisji i głosują w sprawie przyznawania odznaczeń

Do pobrania w formacie PDF: WNIOSEK o przyznanie ZŁOTEJ ODZNAKI ZNP w Kanadzie

SREBRNA  ODZNAKA  ZNPwK – 15 lat pracy

REGULAMIN

I. Srebrna odznaka ZNP w Kanadzie jest odznaczeniem przyznawanym nauczycielom szkół  polonijnych w Kanadzie po 15 latach pracy.

II. Srebrną Odznakę nadaje się nauczycielowi, który w ciągu, co najmniej piętnastoletniej pracy pedagogicznej,  wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami dla dobra oświaty polonijnej.

III. Przyznawanie  Srebrnej Odznaki

Decyzja o przyznaniu Srebrnej Odznaki ZNPwK zapada większością głosów z udziałem wszystkich  członków Komisji Odznaczeń;  decyzja Komisji jest ostateczna, jednakże, na prośbę wnioskodawcy, odrzucone wnioski mogą być przedstawione na Walnym Zjeździe ZNPwK

IV. Anulowanie Srebrnej Odznaki

Srebrna Odznaka ZNPwK może być anulowana przez Walny Zjazd ZNPwK, gdy Komisja Odznaczeń  znajdzie się w posiadaniu dowodów, że wniosek o nadanie odznaczenia został sfałszowany lub osoba odznaczona działa na szkodę szkolnictwa polonijnego

V. Wniosek o odznaczenie należy przygotować według podanego regulaminu. Po zaopiniowaniu przez właściwy Oddział ZNPwK, wniosek zostaje przyznany lub doręczony bezpośrednio do przewodniczącego Komisji dwa miesiące przed datą, na którą wnioskodawca pragnie otrzymać decyzję.

VI. W sytuacjach wyjątkowych ZG ZNPwK  ma prawo nadać odznaczenie w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Odznaczeń.

VII. Ustanawia się datę obchodów Dnia Nauczyciela oraz datę obrad Walnego Zjazdu ZNPwK jako daty uroczystego wręczenia Srebrnej Odznaki.

VIII. Wręczenia Odznaki dokonuje prezes ZG ZNPwK, przewodniczący Komisji Odznaczeń lub osoba upoważniona przez ZG ZNPwK

IX . ZG ZNPwK może wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Sportu w Polsce o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nauczycielowi odznaczonemu Złotą Odznaką ZNPwK.

X. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia

Regulamin został uchwalony i zatwierdzony przez ZG ZNPwK dn. 22 maja 2017 roku.

Komisja Odznaczeń Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie   

             Komisja Odznaczeń ZNPwK składa się z :

  • Przewodniczącego, którym jest z urzędu wiceprezes ZG ZNPwK lub osoba wyznaczona przez ZG ZNPwK
  • Sekretarza delegowanego przez ZG ZNPwK
  • dwóch członków wybranych przez ZG ZNPwK

Obowiązki Komisji Odznaczeń

Przewodniczący –  kieruje pracami Komisji oraz czuwa nad jej prawidłowym funkcjonowaniem, wraz z Prezesem ZG ZNPwK podpisuje legitymacje i dyplomy

Sekretarz – przyjmuje wnioski o nadanie Odznaki, prowadzi listę odznaczonych, sporządza protokoły posiedzeń

Członkowie- biorą udział w posiedzeniach Komisji i głosują w sprawie przyznawania odznaczeń

Do pobrania w formacie PDF: WNIOSEK o przyznanie SREBRNEJ ODZNAKI ZNP w Kanadzie

BRĄZOWA  ODZNAKA  ZNPwK – 10 lat pracy

REGULAMIN

I. Brązowa odznaka ZNP w Kanadzie jest odznaczeniem przyznawanym nauczycielom szkół  polonijnych w Kanadzie po 10 latach pracy.

II. Brązową Odznakę nadaje się nauczycielowi, który w ciągu, co najmniej dziesięcioletniej pracy pedagogicznej,  wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami dla dobra oświaty polonijnej.

III. Przyznawanie  Brązowej Odznaki

Decyzja o przyznaniu Brązowej Odznaki ZNPwK zapada większością głosów z udziałem wszystkich  członków Komisji Odznaczeń;  decyzja Komisji jest ostateczna, jednakże, na prośbę wnioskodawcy, odrzucone wnioski mogą być przedstawione na Walnym Zjeździe ZNPwK

IV. Anulowanie Brązowej Odznaki

Brązowa Odznaka ZNPwK może być anulowana przez Walny Zjazd ZNPwK, gdy Komisja Odznaczeń  znajdzie się w posiadaniu dowodów, że wniosek o nadanie odznaczenia został sfałszowany lub osoba odznaczona działa na szkodę szkolnictwa polonijnego

V. Wniosek o odznaczenie należy przygotować według podanego regulaminu. Po zaopiniowaniu przez właściwy Oddział ZNPwK, wniosek zostaje przyznany lub doręczony bezpośrednio do przewodniczącego Komisji dwa miesiące przed datą, na którą wnioskodawca pragnie otrzymać decyzję.

VI. W sytuacjach wyjątkowych ZG ZNPwK  ma prawo nadać odznaczenie w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Odznaczeń.

VII. Ustanawia się datę obchodów Dnia Nauczyciela oraz datę obrad Walnego Zjazdu ZNPwK jako daty uroczystego wręczenia Brązowej Odznaki.

VIII. Wręczenia Odznaki dokonuje prezes ZG ZNPwK, przewodniczący Komisji Odznaczeń lub osoba upoważniona przez ZG ZNPwK

IX . ZG ZNPwK może wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Sportu w Polsce o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nauczycielowi odznaczonemu Złotą Odznaką ZNPwK.

X. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia

Regulamin został uchwalony i zatwierdzony przez ZG ZNPwK dn. 24 maja 2017 roku.

Komisja Odznaczeń Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie   

             Komisja Odznaczeń ZNPwK składa się z :

  • Przewodniczącego, którym jest z urzędu wiceprezes ZG ZNPwK lub osoba wyznaczona przez ZG ZNPwK
  • Sekretarza delegowanego przez ZG ZNPwK
  • dwóch członków wybranych przez ZG ZNPwK

Obowiązki Komisji Odznaczeń

Przewodniczący –  kieruje pracami Komisji oraz czuwa nad jej prawidłowym funkcjonowaniem, wraz z Prezesem ZG ZNPwK podpisuje legitymacje i dyplomy

Sekretarz – przyjmuje wnioski o nadanie Odznaki, prowadzi listę odznaczonych, sporządza protokoły posiedzeń

Członkowie- biorą udział w posiedzeniach Komisji i głosują w sprawie przyznawania odznaczeń

Do pobrania w formacie PDF: WNIOSEK o przyznanie BRĄZOWEJ ODZNAKI ZNP w Kanadzie