Podręczniki

Zamówienia należy składać do Board of Education do którego szkoła należy  lub wysyłać na adres ZG@ZNPwK

1. „Polski krok po kroku JUNIOR

wydany przez Szkołę Języka Polskiego GLOSSA w Krakowie

Cena $28

POLSKI krok po kroku – Junior” to nowoczesny podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat. Ciekawe, motywujące i pełne humoru lekcje zachowują właściwe proporcje między gramatyką, słownictwem oraz doskonaleniem wymowy i umiejętności komunikacyjnych.
Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów. Poruszane zagadnienia odpowiadają połowie poziomu A1.Do każdego rozdziału został opracowany słowniczek nowo poznanych słów i wyrażeń przetłumaczonych na angielski. Do książki dołączona jest płyta CD mp3 obejmująca ponad 2,5 godziny nagrań.

 

2. Polski 1 krok po kroku – Junior 1, Zeszyt ćwiczeń z płytą

cena $20

–  urozmaicone, nastawione na praktyczne użycie języka ćwiczenia gramatyczne

– zadania doskonalące wszystkie sprawności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem i pisanie

__b_9788394117825

3. „Ilustrowany słownik języka polskiego ze słowniczkiem ortograficznym”

Cena $15

Słownik języka polskiego przeznaczony jest do nauki, dla dzieci w wieku 6-9 lat. Zawiera ponad 1000 słówek i zwrotów, niezwykle pomocny słowniczek ortograficzny. Atrakcyjności dodają mu kolorowe ilustracje, rymowanki i komiksy.

 

PODRĘCZNIKI GLOSSA – wydane przez Szkołę Języka Polskiego GLOSSA w Krakowie. Więcej informacji na temat tych pozycji można uzyskać w Internecie wpisując ISBN # który znajduje się  przy każdym podręczniku poniżej.

4.    Podręcznik studenta 1      

ISBN: 978-83-930731-0-8                A1/A2        35 CAD 

Podręcznik studenta 1

5.   Podręcznik studenta 2

ISBN: 978-83-930731-1-5               A2/B1         35  CAD 

Podręcznik studenta 2

6. Tablice gramatyczne

ISBN: 978-83-930731-4-6           A1/A2/B1       25 CAD 

small-tablice-gramatyczne

„Tablice gramatyczne” to zestaw 34 plansz przedstawiających w obrazowy i łatwy do zapamiętania sposób kluczowe zagadnienia gramatyki języka polskiego. Przejrzyste zestawienia gramatyczne wraz z komentarzami ułatwią uczącym się opanowanie przypadków, koniugacji, czasów, aspektu, czasowników ruchu, przyimków statycznych i dynamicznych, liczebników oraz stopniowania przymiotników i przysłówków.

7. Zeszyt ćwiczeń 1

ISBN: 978-83-930731-3-9        A1/A2       25 CAD

Zeszyt ćwiczeń 1

8.  Zeszyt ćwiczeń 2

ISBN: 978-83-930731-5-3          A2/B1          25 CAD 

Zeszyt ćwiczeń 2

9. Gry i zabawy językowe 1

ISBN: 978-83-930731-2-2            A1/A2         45 CAD 

small-a1-giz

10. Podręcznik nauczyciela 1

ISBN: 978-83-941178-1-8            A1/A2          45 CAD 

0_0_productGfx_5ef579179474c0011d215a96310fe1a9

Podręcznik zawiera:
1. komentarz metodyczny do wszystkich dialogów i ćwiczeń
2. ponad 70 zupełnie nowych gier komunikacyjnych, służących „rozgadaniu” oraz automatyzacji gramatyki i słownictwa
3. ponad 150 opisów dodatkowych działań aktywizujących uczniów, często nie wymagających kserowania
4. zestawy zadań pisemnych do każdej lekcji
5. listy ćwiczeń służących rozwijaniu konkretnych sprawności
6. odsyłacze do najbardziej przydatnych ćwiczeń z portalu e-polish.eu
7. dziewięć warsztatów fonetycznych zawierających ćwiczenia i wiersze do treningu wymowy poszczególnych głosek
8. pięć testów ewaluacyjnych
9. transkrypty nagrań z podręcznika
10. klucze odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń z podręcznika

Wykaz „starych” podręczników ZNP w Kanadzie – przypominamy, że podręczniki te nie będą dodrukowywane

    Gramatyka      klasa    III    18  sztuk      $3.00    szt.
    Gramatyka      klasa IV    30 sztuk        3.00
    Gramatyka      klasa VI    73 sztuki        3.00
    Gramatyka      klasa  VI    48 sztuk        3.00
    Czytanka      klasa IV    22 sztuki        3.00
    Czytanka      klasa V    36 sztuk        3.00
    Czytanka      klasa VI      1 sztuka        3.00
    Czytanka      klasa VII      1 sztuka        3.00

 

Informujemy, że Zarząd Główny ZNPwK nie zajmuje się już dystrybucją podręczników autorstwa Elizabeth Jacuk/Bożena Walbiner