KONKURS LITERACKI

0
Pisanie to szczególny sposób przeżywania – kartka i pamięć tworzą specyficzny rodzaj magii i uroku.
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie zachęcony powodzeniem I edycji Konkursu Poetyckiego zaprasza uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich w Kanadzie do udziału w II edycji rozszerzonego o utwór napisany prozą Konkursu Literackiego – turnieju jednego utworu.
Przesłane wiersz lub opowiadanie muszą spełniać następujące warunki:
– nie były nigdzie publikowane,
– są oryginalne w treści i formie,
– wiersz zawiera co najmniej10 wersów, ale nie jest dłuższy niż na jedną stronę,
– opowiadanie nie jest dłuższe niż na cztery strony (kartka formatu A-4),
– spełniają reguły poprawności językowej (niedopuszczalne są np. błędy ortograficzne).
Prace podpisane godłem (pseudonimem) należy przesyłać
DO KOŃCA LUTEGO 2022r. na adres:
Teresa Szramek,
1232 Pallatine Dr.
Oakville, Ont. L6H 1Z2
lub na adres e-mailowy: tszramekm@yahoo.ca
Na dołączonej kartce w zamkniętej osobnej kopertce lub w osobnym e-mailu należy podać: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły oraz adres e-mailowy i pocztowy.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy, najpiękniejsze utwory zostaną opublikowane na łamach kwartalnika „Myśl”, a ich autorzy wyróżnieni nagrodami pieniężnymi.
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach – poezji i prozy.
Drodzy Państwo! Zachęcajcie swoich uczniów do fantastycznej zabawy pięknym językiem polskim.
Serdecznie zapraszamy!
ZG ZNPwK
Share.

About Author

Comments are closed.