KONKURS NORWIDOWSKI

0
KONKURS NORWIDOWSKI dla Młodzieży Polonijnej z okazji ROKU NORWIDA W 200. ROCZNICĘ URODZIN WIELKIEGO POETY (1821 – 2021).
Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie przy współpracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie, Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego ogłasza Konkurs Norwidowski dla młodzieży polonijnej w wieku od 14 -19 lat w trzech kategoriach prac konkursowych:
1. eseju/wypracowania,
2. podcastu – filmiku (max. ok. 4-6 minut),
3. pracy graficzno-malarskiej.
Każdy uczestnik/uczestniczka konkursu ma do wyboru jeden z następujących 5 tematów opartych na utworach Cyprian Kamila Norwida, poety, który jest nazywany czwartym wieszczem po Adamie Mickiewiczu, Juliuszu Słowackim i Zygmuncie Krasińskim.
Temat 1
Przedstaw Norwidowską wizję Polski zawartą w wierszu ,,Fortepian Szopena”.
Temat 2
Norwidowskie posłannictwo sztuki na przykładzie poematu ,,Promethidion”.
Temat 3
Przełóż na język obrazu wiersz ,,Moja piosnka” lub wiersz
,,W Weronie”.
Temat 4
Jakie odniesienie znajdziesz do współczesnych wydarzeń w kraju, w którym żyjesz w wierszu ,,Wspomnienie wioski”?
Temat 5
Określ i rozwiń pojęcia Bóg, człowiek i ludzkość zawarte w wierszu ,,Modlitwa” i w pierwszym fragmencie utworu ,,Rzecz
o wolności słowa” (z ,,Vade-mecum” )
TERMIN I FORMAT NADSYŁANIA PRAC
28 października 2021
Wszystkie prace powinny zawierać imię i nazwisko wykonawcy, jego podpis, klasę, nazwę szkoły (w przypadku uczniów polskich szkół), adres pocztowy, e-mail oraz telefon. Prosimy również o podanie nazwiska nauczyciela lub osoby prowadzącej zajęcie szkolne w domu.
Kategoria 1
Esej/wypracowanie w formacie PDF lub MSWord
Kategoria 2
Podcast – filmik (dla odtworzenia na PC) – np. recytacja przez uczestnika wybranego wiersza Norwida – w formacie MP4
Kategoria 3
Image pracy graficznej lub malarskiej w formacie JPG z podpisem autora
Prace należy nadsyłać na adres e-mail biura Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego: serafin3727@rogers.com
Mrs. Bożena Serafin
Oskar Halecki Institute in Canada
108 Gladecrest Court
Ottawa, ON K2H 9J6
Canada
Prace będą ocenione przez jury w następującym składzie:
Prof. dr hab. Kazimierz Braun
Mgr Maria Berwid-Gawalewicz
Mgr inż. arch. Maria Kępka
Prof. dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński (ex-officio)
Przewidziane są nagrody we wszystkich trzech kategoriach.
ROZDANIE NAGRÓD W AMBASADZIE RP W OTTAWIE
planowane jest w sobotę 20 listopada 2021 i będzie połączone z Wieczorem Norwidowskim przygotowywanym przez Teatr Słowa im. Mieczysława Kotlarczyka w Ottawie
Z poważaniem,
Prof. dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński – Prezes
Hanna Kępka, B.A. – Sekretarz Generalny
Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie
Tel: (613) 820-1616
Ottawa, Ontario
za
Share.

About Author

Comments are closed.