SOLIDARYZUJEMY SIĘ Z BIAŁORUSIĄ

0

Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie w sprawie działań władz białoruskich wymierzonych przeciw oświacie polskiej mniejszości narodowej na Białorusi.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie jest zaniepokojony łamaniem praw człowieka przez rząd Republiki Białorusi. Ostatnie wydarzenia wyraźnie pokazały, że celem rządu jest prześladowanie i zastraszanie polskiej mniejszości narodowej. Brutalne traktowanie przez białoruskie służby nauczycieli i działaczy polonijnych w tym Anny Paniszewej – dyrektor Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu, Andżeliki Borys – prezes Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Poczobuta – członka Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi oraz innych przedstawicieli społeczności polskiej w tym państwie tylko tę rzeczywistość potwierdzają. Są to działania sprzeczne z międzynarodowymi standardami dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych. Białoruś jako państwo wielonarodowe powinna gwarantować i szanować prawa obywatelskie wszystkich swoich obywateli, w tym przedstawicieli mniejszości narodowych. Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi polska mniejszość powinna mieć prawo do swobodnego pielęgnowania polskiej kultury i tradycji oraz wspierania polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego.  Podejmowane ostatnio przez rząd Białorusi działania ograniczają to prawo.

Apelujemy o jak najszybsze zwolnienie zatrzymanych przedstawicieli polskich organizacji i umożliwienie prowadzenia polskich placówek oświatowych na Białorusi.

Mamy nadzieję, że polska mniejszość narodowa żyjąca od pokoleń w Republice Białorusi będzie mogła nadal wraz z innymi mniejszościami współtworzyć bogatą i silną różnorodność kulturową tego państwa.

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie

 

Share.

About Author

Comments are closed.