Biuletyn dla nauczycieli „Myśl”

0
Wydawany od pięćdziesięciu dziewięciu lat Biuletyn „MYŚL” jest bezcennym źródłem informacji o szkolnictwie polonijnym w Kanadzie. Celem „Myśli” jest dokumentowanie pracy szkół polonijnych poprzez zamieszczanie sprawozdań z lekcji, ciekawych konspektów lekcyjnych, sprawozdań z różnych uroczystości, przedstawianie historii szkół i sylwetek najbardziej zasłużonych dla szkolnictwa polonijnego nauczycieli. „Myśl” jest doskonałą platformą do wymiany doświadczeń pedagogicznych. Każdy egzemplarz „Myśli” znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Biblioteki Narodowej w Ottawie. Jest również wysyłany do wszystkich nauczycieli zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie.
Przez wiele lat największym wyzwaniem ZNPwK było zdobycie funduszy na druk ”Myśli”. Wszyscy, którzy tworzyli ten biuletyn, pracowali społecznie i dodatkowo prosili lokalne organizacje polonijne o dotacje na pokrycie kosztów wydania biuletynów. Z czasem z pomocą przyszedł Konsulat Generalny RP w Toronto, ale otrzymywane dotacje nie były w stanie pokryć kosztu druku czterech biuletynów rocznie. To wszystko zmieniło się kilka lat temu, kiedy Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem” Wspólnota Polska”. To „Wspólnota Polska” w imieniu ZNPwK zaczęła występować wcześniej do Sejmu, a obecnie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przyznanie dotacji na wydawanie „Myśli”. Dziś „Myśl” jest darmowym pięknym pod względem graficznym i cennym pod względem merytorycznym biuletynem dla nauczycieli polonijnych w Kanadzie, jest źródłem informacji dla tych, którzy interesują się historią szkolnictwa polonijnego w Kanadzie oraz jest doskonałą platformą do wymiany doświadczeń i czerpania pomysłów przydatnych w nauczaniu.
Za to wszystko DZIĘKUJEMY tym, którzy pomogli nam przetrwać, którzy przez ostatnie 59 lat nas wspierali i dzięki którym nadal możemy kontynuować wydawanie „Myśli”
W szczególności dziękujemy KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW, naszemu Partnerowi STOWARZYSZENIU „WSPÓLNOTA POLSKA” oraz KONSULATOWI GENERALNEMU RP w Toronto.
Zarząd Główny ZNP w Kanadzie

This slideshow requires JavaScript.

Share.

About Author

Comments are closed.