KONKURS „ POLONIJNY RODZIC NA 6 ” 2021

0

Nagroda dla Kanady!  Konkurs „ Polonijny Rodzic na 6” został zainicjowany w 2018 roku przez Komisję Koulturalo-Oświatową  „Szkoła Polska” w Portland w czasie XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Portland (USA). W roku 2019 do współpracy dołączyło Stowarzyszenie Kongres Oświaty Polonijnej i Konkurs stał się konkursem międzynarodowym. Tytuł “Polonijny Rodzic na 6” jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół polonijnych na całym świecie. Do Konkursu może być nominowany każdy udzielający się rodzic szkoły polonijnej na świecie, który zaangażowany jest w życie szkoły przynajmniej przez 5 lat. Rodzic może być nominowany przez nauczycieli, dyrektora szkoły, Komitet Rodzicielski i  zgłoszony do organizatorów przez dyrektora szkoły. O zasadach wyboru rodzica decyduje dana szkoła/placówka.

Jak poinformowała nas Przewodnicząca Konkursu, pani Renata Dajnowska z Portland, laureatką tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu “Polonijny Rodzic na 6” na Kanadę została pani HALINKA BOCHEŃSKA, rodzic Polskiej Szkoły Związku Polaków w Kanadzie Grupa 2 w Hamilton. GRATULUJEMY Pani Halinie i dziękujemy za pomoc oraz serce oddane szkole ZPwK, Gr2 w Hamilton.

Pozostałymi laureatami III edycji Konkursu “Polonijny Rodzic na 6” 2020 zostali:

Eliza Romaniuk- Doha, Katar

Agnieszka Kobeszko- Nowy Jork, USA

Anna Kinor – Chicago, USA

 ZAPROSZENIE DO KONKURSU “Polonijny Rodzic na 6” – 2021

Portland, grudzień 2020 r.
Szanowni Prezesi Organizacji Oświatowych,
Szanowni Dyrektorzy Szkół Polonijnych,
Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły polonijne do udziału w IV edycji konkursu “Polonijny Rodzic na 6” – 2021. Konkurs został zainicjowany przez Komisję Kulturalno – Oświatową
“Szkoła Polska” w Portland w ramach XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w 2018 roku i cieszył się dużą popularnością. W ubiegłym roku pomysłodawcy
konkursu rozszerzyli jego zasięg i zaprosili szkoły polonijne z całego świata do nominowania rodziców.
Tytuł “Polonijny Rodzic na 6” jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół polonijnych na całym świecie. Specyfika szkół polonijnych wymaga ścisłej współpracy między nauczycielami, rodzicami, uczniami, środowiskiem w jakim działa szkoła.
Konkurs “Polonijny Rodzic na 6” ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.
Ma promować postawę rodzica – nauczyciela swoich dzieci, który przekazuje i pielęgnuje język ojczysty w swoim domu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Czekamy na nominacje rodziców, którzy swoim zaangażowaniem i poświęceniem sprawie szkoły znacząco wyróżnili się w Waszej szkolnej społeczności.
Z wyrazami szacunku,
w imieniu Organizatorów Konkursu
Renata Dajnowska
Komisja Kulturalno – Oświatowa “Szkoła Polska” Portland, Oregon, www.szkolapolskapdx.org
Share.

About Author

Comments are closed.