OGŁOSZONO KONKURS „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021”

0
OGŁOSZONO KONKURS „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021”
Do końca roku organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”. Na ten cel przeznaczono 50 milionów złotych. Szczegóły przedstawił dziś pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, minister Jan Dziedziczak. Oferty można składać do 30 grudnia 2020 roku.
Konkurs, ogłoszony w tej formule po raz pierwszy od lat, przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych wspierających Polaków na całym świecie. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, zarejestrowane w Polsce. To one pośredniczą we wsparciu, które najczęściej realizowane jest przez organizacje polonijne działające za granicą.
Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w sześciu obszarach takich jak: edukacja, rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie, media polonijne, wydarzenia polonijne oraz nowy, utworzony w tym roku: budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne. Łączna kwota wsparcia w konkursie w 2021 roku to 50 mln zł. Ponadto, na początku 2021 roku zostanie ogłoszony konkurs na letni wypoczynek polonijny. Ogólna kwota wsparcia działań polonijnych przez polski rząd w 2021 roku to ponad 100 mln zł; pozostałymi środkami dysponować będą Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Organizując konkurs Minister dużą wagę przywiązał do zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in:, zasady partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Jeszcze przed ogłoszeniem konkursu odbyły się konsultacje społeczne regulaminu, w których udział wzięły różne środowiska polonijne. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową, a ocena będzie wsparta opiniami niezależnych ekspertów oraz właściwych ministerstw i placówek zagranicznych. W regulaminie konkursu ustalone zostały jasne zasady przyznawania dotacji, w szczególności kryteria wyboru projektów.
Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt rocznie stanowi 2 mln zł. Nie ma limitu ofert na jedną organizację. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk polonijnych w konkursie znalazła się możliwość przygotowania ofert dwuletnich, w obszarze „Media polonijne”. Nowym narzędziem jest również, możliwy w niektórych obszarach wsparcia, tzw. regranting czyli narzędzie polegające na wyborze pozarządowego operatora, który będzie wspierał ze środków dotacji oddolne inicjatywy na poziomie lokalnym, o wartości do 7 tys. zł.
Oferty można składać za pośrednictwem generatora znajdującego się na stronie internetowej (w linku poniżej)
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: gov.pl
Share.

About Author

Comments are closed.