WNIOSKI O DOFINANSOWANIE NA ROK 2021

0

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza organizacje polonijne i polskie za granicą do składania wniosków o dofinansowanie na 2021 rok! WNIOSKI NALEŻY WYSŁAĆ DO 27 WRZEŚNIA 2020 ROKU.

OBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE NA ROK 2021

http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7196

KULTURA – WSPARCIE ORGANIZACJI

 wsparcie organizacji działających w obszarze kultury: zespołów ludowych, teatrów, chórów itp. (np. zakup sprzętu, strojów ludowych, wynajem sali na próby itp.)

KULTURA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 organizacja wydarzeń (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

EDUKACJA – WSPARCIE ORGANIZACJI

 wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

EDUKACJA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.)

AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – WSPARCIE ORGANIZACJI

Domy Polskie, organizacje polonijne, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, hufce i drużyny harcerskie, organizacje naukowe, medyczne, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.).

AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 organizacja wydarzeń patriotycznych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

MEDIA – WSPARCIE ORGANIZACJI

 czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

MEDIA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 organizacja wydarzeń realizowanych przez media polonijne – wydawców czasopism, portali internetowych, radia, telewizji

PUBLIKACJE

 książki, albumy itp.

POMOC CHARYTATYWNA

 zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

INWESTYCJE

 budowa i remont

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY
wnioski@wspolnotapolska.org.pl
Share.

About Author

Comments are closed.