OTWARCIE LOKALNEGO OŚRODKA METODYCZNEGO W KANADZIE

0

W historii Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie poniedziałek, 25 maja, 2020 r. zapisze się wydarzeniem niezwykle ważnym dla polonijnego szkolnictwa w Kraju Klonowego Liścia. Do grona sześciu już istniejących na świecie Lokalnych Ośrodków Metodycznych ( USA -2, Australia, Hiszpania, Irlandia, Węgry) dołączyła Kanada.

Uroczystego wirtualnego otwarcia Ośrodka w Toronto dokonali: Prezes Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota… Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Katarzyna Czyżycka w obecności honorowych gości, Ambasadora RP w Ottawie Embassy of Poland, Ottawa dr Andrzeja Kurnickiego oraz Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej KOP dr Jolanty Tatary.

Obecne też były trenerki istniejących już LOM-ów, a także nauczycielki szkół w Kanadzie. Tę niezwykłą uroczystość poprowadziła p. dyrektor Katarzyna Czyżycka, która na początek poprosiła o zabranie głosu prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, p. Dariusza Piotra Bonisławskiego. W swoim wystąpieniu prezes podkreślił, jak ważną rolę spełnia szkolnictwo polonijne, jak istotny jest dalszy rozwój oświaty dla dobra Polonii na świecie.

Powstające z inicjatywy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Lokalne Ośrodki Metodyczne mają szczególne znaczenie dla kształcenia nowych kadr pedagogicznych, których w wielu krajach zaczyna brakować przy stale zmniejszającej się emigracji. O tym problemie mówiła też w swoim wystąpieniu Iwona Malinowska, prezes ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, która w serdecznych słowach podziękowała za wspaniałą współpracę z władzami „Wspólnoty Polskiej”, za dotychczasową pomoc i finansowe poparcie projektów realizowanych przez Związek. Pani prezes przypomniała, kiedy powstała idea stworzenia LOM-u w Kanadzie i przybliżyła sylwetkę Joanny Krzeszowskiej-Tambor, oficjalnie powołanej trenerki ODN w Kanadzie.

Joanna Krzeszowska Tambor jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze specjalnością pedagogiki terapeutycznej, od 2006 roku nauczycielem wczesnoszkolnego nauczania publicznego Wydziału Oświaty w Hamilton, a od 2016 nauczycielem polonijnym w Polskiej Szkole Grupy 2 ZPwK. Joanna brała udział w wielu szkoleniach metodycznych organizowanych przez ZNPwK, w zajęciach Akademii Doradców Polonijnych w Ostródzie, w webinariach z aktywizujących metod nauczania. Jako pedagog ciągle poszukuje nowych atrakcyjnych dla ucznia zajęć i chętnie dzieli się tą wiedzą z innymi nauczycielami.

W dalszej części uroczystości głos zabrali goście honorowi. Pan Ambasador RP w Ottawie dr Andrzej Kurnicki gratulując Związkowi wielu inicjatyw, które dobrze służą polonijnemu szkolnictwu w Kanadzie mówił też o dobrej współpracy z nauczycielami i poparciu, na jakie nasza organizacja zawsze może liczyć.

Z kolei prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej dr Jolanta Tatara podkreśliła, jak ważną rolę pełnią polonijni nauczyciele w kształtowaniu poczucia patriotyzmu i polskości wśród młodego pokolenia szczycącego się polskim pochodzeniem.

Na zakończenie spotkania prezes Dariusz Piotr Bonisławski wręczył wirtualnie Joannie Krzeszowskiej-Tambor Akt mianowania trenerem ODN-u i uroczyście ogłosił Powstanie Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Kanadzie. Nowo mianowana trener metodyczny z ogromnym wzruszeniem podziękowała za tę ważną dla niej jako nauczyciela chwilę i zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby swoje obowiązki wypełniać jak najlepiej.

Autor: wiceprezes ZNPwK Teresa Szramek

Polonijna Agencja Informacyjna

W PORTALU STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”
http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7150

W PORTALU POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=9753/

Image may contain: text
Share.

About Author

Comments are closed.