Wystąpienie Ambasadora RP Andrzeja Kurnickiego z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła 2

0

W dniu 18 maja 2020 r. obchodzimy  stulecie urodzin Karola Wojtyły, naszego wielkiego rodaka, zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski. Życiową misją papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich encyklikach. Trudno sobie wyobrazić Polskę ostatniego ćwierćwiecza dwudziestego i  XXI  wieku bez Jana Pawła II. Jako pierwszy po kilku stuleciach Papież niebędący Włochem, stał się on najsłynniejszym Polakiem i Słowianinem  w świecie.

W 100. rocznicę urodzin Ojca Świętego, Jana Pawła II warto sobie uświadomić  jego niezwykle bogate i przepojone humanizmem nauczanie pogłębiające naszą wiarę, wzmacniające wartości religijne, kulturowe, ale  także przemyślenia i drogowskazy moralne w sprawach społecznych i politycznych.

Nie bez słuszności widzi się w Janie Pawle II współtwórcę Solidarności, duchowego inspiratora i  współtwórcę nowego porządku wolności w Europie i w świecie  po roku 1989. Ojciec Święty tak określał społeczny i kulturowy  wymiar słowa „Solidarność”;

„ Solidarność to znaczy sposób bytowania, np. narodu w jego ludzkiej różnorodności, a zarazem jedności, przy uszanowaniu wszystkich różnic i wszystkich odmienności, jakie między ludźmi istnieją ”.

Sejm RP w uchwale ustanawiającej rok 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II zwrócił  uwagę, że Ojciec Światy JP II   zajmuje  szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy były czymś wyjątkowym i zasługuje na szczególne upamiętnienie.  Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski.

W tekście uchwały Sejmu  przypomniano, że w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem ˝Solidarności˝, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” – napisano w dokumencie.

Miłość Ojczyzny jest miłością społeczną ludzi, którzy tworzą dobro wspólne. Strukturę dobra wspólnego Ojczyzny charakteryzuje z jednej strony kultura, stanowiąca o trwaniu i przetrwaniu narodu wobec dziejowych prób, a z drugiej państwo.  Jan Paweł II, nie negując znaczenia państwa dla tożsamości narodu, prymat przypisuje kulturze; głosił on tezę o suwerenności narodu przez kulturę.

„ Człowiek, naród, musi opierać się na doświadczeniach dziejowych i czerpać z nich mądrość, siłę, program. Dziesięć wieków naszej przeszłości religijnej, narodowej i państwowej, dziesięć wieków naszej kultury tak bardzo humanistycznej, bo chrześcijańskiej, jest wspólną własnością i dziedzictwem [ …] ”.

Share.

About Author

Comments are closed.