NOWA RZECZYWISTOŚĆ

0

W związku z obecną trudną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa na początku marca nauczyciele polonijni w Kanadzie intensywnie szkolili się jak uczyć online. Było to wielkie wyzwanie. Nauczyciele znaleźli się w zupełnie nieznanym dla siebie świecie. Z pomocą przyszło Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”z Polski. Dzięki ich szkoleniom prowadzonym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli kanadyjscy nauczyciele polonijni poznali różne platformy i wybierali te, które najbardziej im odpowiadały do nauczania zdalnego. Jednocześnie Zarząd Główny sam rozpoczął organizację różnych szkoleń dla członków Związku pokazujących jak wirtualnie pracować z dziećmi. Były to konkretne zajęcia z wykorzystaniem platform z tablicami interaktywnymi. Zajęcia prowadziła jedna z członkiń Zarządu Głównego, która została do tego przygotowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Wspólnocie Polskiej i która w najbliższym czasie będzie trenerem LOM ( Lokalnego Ośrodka Metodycznego).

Od połowy marca, w każdą sobotę rano,  nauczyciele we wszystkich szkołach polonijnych w Kanadzie prowadzą zajęcia z uczniami online. W międzyczasie nauczyciele wciąż się szkolą, żeby poprawić jakość nauczania. Na stronach medialnych Związku systematycznie umieszczane są informacje o kolejnych szkoleniach dla nauczycieli, porady psychologiczne, materiały dla uczniów do pracy w domu oraz bajki dla dzieci. W tej trudnej sytuacji staramy się pomoc nauczycielom, uczniom i rodzicom. Zarząd Główny ściśle współpracuje z Polską, ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce ( Chicago), Centralą Polskich Szkół Dokształcających  w Nowym Jorku oraz z Kongresem Oświaty Polonijnej. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się wirtualnie. Na bieżąco omawiana jest sytuacja szkół, problemy, z jakimi borykają się nauczyciele, tematy kolejnych szkoleń itd. Jest to bardzo intensywny okres w życiu szkół polonijnych.  Niby już jest łatwiej niż na początku, ale wszyscy tęsknimy za uczniami i powrotem do szkoły.

 

Share.

About Author

Comments are closed.