Wspólnota Polska- nabór wniosków na rok 2020

0

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w sierpniu 2019 r. rozpocznie nabór wniosków na rok 2020.

Nasze działania realizować będziemy w ramach siedmiu obszarów tematycznych:

Wspieranie działalności organizacji polonijnych – obejmuje dofinansowanie utrzymania biur, opłat administracyjnych, bieżących remontów, przedsięwzięć w zakresie bieżącej działalności statutowej (programowej), sport polonijny, staże i szkolenia zawodowe

Oświata – utrzymanie punktów nauczania, pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia dla nauczycieli, szkolenia i kursy metodyczne, konkursy, stypendia, pobyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie, wycieczki tematyczne, teatrzyki, zespoły dziecięce

Młodzież – harcerstwo, zloty i konferencje młodzieżowe

Kultura – koncerty, wystawy, festiwale, dni kultury polskiej, konferencje tematyczne, publikacje książkowe, przedstawienia teatralne, działalność zespołów folklorystycznych

Media polonijne – gazety, portale, audycje radiowe i telewizyjne, szkolenia, modernizacja redakcji

Pomoc charytatywna – pomoc medyczna, zapomogi, stypendia socjalne

Inwestycje – remonty i budowy szkół oraz domów polskich
Serdecznie zapraszamy do współpracy i składania wniosków, czekamy na nowe inicjatywy.

ZASADY I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ
O DOFINANSOWANIE
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”
ZE ŚRODKÓW KANCELARII SENATU RP NA ROK 2020

1. Organizacja ubiegająca się o przyznanie dofinansowania w 2020 r. powinna przesłać w wersji elektronicznej (format .xlsx):
kompletnie wypełniony wniosek zgodę na przetwarzanie danych osobowych

2. Wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 30 września 2019 roku wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:
wnioski@wspolnotapolska.org.pl

3. Wnioskowane dofinansowanie powinno dotyczyć projektów niedochodowych, które odbywać się będą w 2020 roku i będą mogły być rozliczone do końca tego roku.

4. W przypadku organizacji, które składają wniosek po raz pierwszy, należy dołączyć statut.

5. Organizacja nie powinna równocześnie składać tego samego wniosku do innego stowarzyszenia lub fundacji ubiegającej się o datację ze środków Kancelarii Senatu RP.

6. Nierozliczenie w terminie dotacji z 2019 roku uniemożliwi przyznanie dotacji na rok następny.

Formularze wniosków na rok 2020 dostępne będą do pobrania od początku sierpnia 2019 r. pod adresem:
http://www.wspolnotapolska.org.pl/stowarzyszenie/…/index.php

Wnioski na formularzach obowiązujących w roku 2019
nie będą przyjmowane.
_______________________________

W PORTALU INTERNETOWYM WSPÓLNOTY POLSKIEJ
http://www.wspolnotapolska.org.pl/stowarzyszenie/…/index.php

Share.

About Author

Comments are closed.