VIII ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W TORUNIU

0

Hasło: „Polskość poza granicami Rzeczpospolitej: Rodzina, Szkoła, Kościół.”

W Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych, który odbył się w dniach od  13 do 16 czerwca 2019 roku w Toruniu, udział wzięli nauczyciele szkół polskich i polonijnych oraz doradcy Lokalnych Ośrodków Metodycznych – z 28 krajów, pięciu kontynentów świata, oraz grono szacownych gości w tym m.in. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska Dariusz Piotr Bonisławski, europosłanka pełniąca do niedawna funkcję Ministra Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, Senator Janina Sagatowska – Przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polonią i Polakami za Granicą, Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej dr Jolanta Tatara,  Małgorzata Kopiczko, senator reprezentująca Komisję Nauki Edukacji i Sportu, doktor Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Kanadę na Zjeździe reprezentowały prezes ZNP w Kanadzie Iwona Malinowski, oraz sekretarz generalny ZG ZNP w Kanadzie Joanna Tambor.

W czasie zjazdu przedstawione zostały działania państwa polskiego na rzecz oświaty polonijnej pod wspólnym tytułem „Oświata polska za granicą w polityce państwa polskiego, kierunki i priorytety wsparcia”.Poruszono temat „Kształtowania tożsamości narodowej oraz kulturowej w warunkach emigracyjnych” oraz zaprezentowano nowy projekt Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Szkoła 6.0. – tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi w celu wzajemnego rozwoju, podnoszenia jakości oraz popularyzowania wiedzy o Polsce, języku, kulturze i historii poza granicami oraz historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim. Ciekawe były również wykłady prof. Jerzego Bralczyka, oraz prof. Haliny Grzymała Moszczyńskiej. Szczególne podziękowania należą się Prezydentowi Miasta Torunia, Michałowi Zaleskiemu. Toruń to piękne miasto, a mieszkańcy bardzo gościnni.

Share.

About Author

Comments are closed.