Konkurs „Być Polakiem” 2019

0

Szanowni Państwo, Członkowie Komitetu Honorowego,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Być Polakiem” raz jeszcze dziękuję, że przed laty zaufaliście nam Państwo, przyjmując zaproszenie do Komitetu Honorowego Konkursu. Dziś możemy zapewnić, że dokonaliście dobrego wyboru, wspierając swym autorytetem Konkurs „Być Polakiem”, którego wartość zweryfikowały dzieci i młodzież polonijna. W ciągu dziewięciu lat wzięło w nim udział 4.724 uczestników, reprezentujących wszystkie kontynenty. Nadsyłane prace wzruszały prostotą wyrażania myśli, często zaskakująco dojrzałych, jak na wiek uczestników. Dlatego, mimo wielu różnorodnych trudności, czasem ze strony najmniej oczekiwanej, kontynuujemy Konkurs nie bacząc na przeszkody. Dziś możemy z dumą powiedzieć: rozpoczęliśmy jego Jubileuszową X edycję.

Tegoroczny temat, wspólny dla wszystkich grup wiekowych, jest trudny. Jesteśmy jednak przekonani, analizując dotychczasowe prace, że młodzież sprosta wyzwaniu i po raz kolejny prace konkursowe zaskoczą nas swoją mądrością i urzekną pięknem polszczyzny. Tegoroczny temat to odpowiedź na pytanie „Co to znaczy być Polakiem, gdy się żyje poza granicami Polski.” Mamy świadomość, że konieczne będą rozmowy młodzieży z rodzicami i nauczycielami nim przystąpią do udzielenia odpowiedzi i jej uzasadnienia lecz na to właśnie liczymy. Wspólne rozważanie o polskości to wartość dodana Konkursu.

Jesteśmy przekonani, że nasza radość wynikająca z popularności Konkursu wśród młodzieży polonijnej jest także Państwa udziałem. Zwracamy się więc z prośbą o włączenie się, na miarę możliwości, w jego promocję i pomoc w przygotowanie Jubileuszowej Gali. Dla laureatów, wyróżnionych i ich krewnych Gala w Zamku Królewskim to wydarzenie wielkiej wagi w życiu całej rodziny.To bliżsi i dalsi kuzyni nagrodzonych w Konkursie, przyjeżdżający do Polski nawet z bardzo odległych miejsc na świecie, by uczestniczyć w Gali. Pragniemy już dziś zaprosić Państwa do wspólnego świętowania w dniu 28 czerwca 2019 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. Zaproszenie prześlemy w późniejszym czasie. Wybraliśmy na jubileuszową Galę 2019 dzień szczególnie ważny dla Polski. Tego dnia, 28 czerwca, 1919 roku Jan, Ignacy Paderewski podpisał Traktat Wersalski, na mocy którego Polska wróciła na mapę świata. Jubileusz konkursu „Być Polakiem” splecie się więc w tym dniu z Jubileuszem tak ważnym dla każdego Polaka, bez względu na to, gdzie przyszło mu żyć.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Joanna Fabisiak

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

KALENDARIUM X EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

 

20.10.2018 r. — Inauguracja w Ambasadzie RP w Madrycie

03.03.2019 r. — Termin nadsyłania prac konkursowych

04.04.2019 r. godz. 19.00 – 07.04.2019 r. godz.13.00 —

— Obrady Jury Konkursu w Warszawie

27.06.2019 r. — Przyjazdy Laureatów i Wyróżnionych do Warszawy

28.06.2019 r. godz. 14.00

— Gala X edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie

29.06.2019 r. – 03.07.2019 r. — Ewent. wycieczka „Szlakiem Polskości” dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie

04.07.2019 r. – Wyjazdy Laureatów i Wyróżnionych z Warszawy

 

*********************************************

Szkoły, które nie otrzymały jeszcze regulaminu i formularzy proszone są o kontakt z ZG@znp.ca

Zarząd Główny ZNP wKanadzie

Share.

About Author

Comments are closed.