V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

0

Delegacja ZNP w Kanadzie uczestniczyła w  V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się w Warszawie. Głównymi punktami Zjazdu Polonii były: sesja inauguracyjna w Sali Plenarnej Sejmu RP, lunch w Ogrodach Senackich, posiedzenie Forum Edukacji Polonijnej, spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim, Koncert Galowy w Teatrze Narodowym.

W czasie obrad Światowego Forum Edukacji Polonijnej poruszono między innymi następujące tematy: Oświata Polonijna i Niepodległa, historia i współczesność; Rola oświaty polonijnej i polskiej za granicą w podtrzymywaniu polskości i budowie dobrego imienia naszego kraju; Jaka szkoła, jaki nauczyciel, jakie wsparcie.

W czasie pobytu w Warszawie odbyło się również posiedzenie Rady Oświaty Polonijnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Poruszane tematy to między innymi wyzwania oświaty polskiej za granicą, wspomaganie nauczania języka polskiego wśród Polonii i Polaków za granicą, planowanie działań wspomagających oświatę oraz opracowanie “Raportu o stanie oświaty polonijnej”

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.