FINAŁ Olimpiady Wiedzy o Polsce w Mississauga

0

II Olimpiada Wiedzy o Polsce

Sukces I Olimpiady Wiedzy o Polsce zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie w 2016 roku stał się bezsprzecznie motywacją do podjęcia decyzji o zorganizowaniu II edycji Olimpiady w roku szczególnym dla Polski, 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz Kraj. W ramach Polish Heritage Days ogłoszonych przez Konsulat RP w Toronto, a także pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP, P. Krzysztofa Grzelczyka Olimpiada została przygotowana przez Zarząd Główny ZNPwK. Zwycięzcy pięciu ośrodków półfinałowych – Hamilton, Edmonton, Montreal, Chicago i Nowy Jork w dwóch kategorii wiekowych (uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i uczniowie szkół średnich), trzyosobowe drużyny stanęły do rywalizacji o zwycięstwo w wielkim Finale, który odbył się w sobotę, 23 czerwca w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga. Przypomnieć należałoby, że cele olimpijskich zmagań wyznaczone przez organizatorów to między innymi: pogłębianie wiedzy o Polsce – jej historii, tradycjach, obyczajach, kulturze, sztuce, geografii, pogłębianie wiedzy o życiu i działalności sławnych Polaków, doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą oraz innymi źródłami informacji, popularyzacja grafiki komputerowej jako współczesnej dziedziny sztuki (stąd propozycja prowadzenia konkursu na wzór Jeopardy), popularyzacja języka polskiego oraz umiejętności posługiwania się nim, rozwijanie twórczego myślenia, stwarzanie uczniom możliwości rywalizacji oraz kształtowanie umiejętności odnoszenia sukcesu i poszanowania porażki. Oficjalnego otwarcia II Olimpiady Wiedzy o Polsce dokonała prezes ZG ZNPwK, Iwona Malinowska. Pani prezes bardzo serdecznie przywitała uczestników Olimpiady i ich opiekunów, honorowego gościa tego niezwykłego wydarzenia, Konsula d/s Polonii Konsulatu Generalnego RP w Toronto, p. Andrzeja Szydło oraz nauczycieli i rodziców. Prezes Malinowska podkreśliła, że tak wielkie przedsięwzięcie byłoby niemożliwe do zrealizowania, gdyby nie akceptacja naszego projektu i współfinansowanie go przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Poproszony o zabranie głosu p. Konsul Andrzej Szydło wyraził swoje uznanie pod adresem organizatorów Olimpady, życząc wszystkim powodzenia i sukcesów w walce o miano najlepszych. Po części oficjalnej rozpoczęły się konkuroswe zmagania. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych. Ponieważ w tej kategorii wiekowej nie zgłosił swojego zespołu ośrodek półfinałowy z Chicago w jednoetapowym finale wystąpiły 4 drużyny. Konkurs prowadzony w stylu popularnego telewizyjnego teleturnieju „Jeopardy” okazał się niezwykle atrakcyjny zarówno dla jego uczestników jak i obserwatorów. Słowa uznania i ogromne podziękowania należą się Victorii Wilk za przygotowanie techniczne całej Olimpiady, wprowadzenie pytań i odpowiedzi do systemu i czuwanie nad jej sprawnym przebiegiem pod względem technicznym. W pierwszym etapie konkursowych zmagań każda z drużyn kolejno wybierała pytania z sześciu kategorii: Geografia Polski, Historia Polski do I wojny światowej, Historia Polski – odzyskanie niepodległości, Sławni Polacy, Literatura, Święta i zwyczaje za 500, 400, 300, 200 i 100 punktów.

Do drugiego etapu (finałowego) zakwalifikowały się 4 drużyny, które odpowiadały na pytania systemem kto pierwszy, ten lepszy poprzez naciśnięcie przycisku zapalającego lampkę koloru czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego. Wcześniej drużyny losowały swój kolor. Prowadząca konkurs Iwona Punturiero po przeczytaniu pytania na znak dany przez operatora świateł (w tej roli sprawdziła się p. Dorota Wilk), która lampka zapaliła sie pierwsza wskazywała odpowiadających. Warto podkreślić wielki spokój i opanowanie p. Iwony. Dzięki Niej i uczestnicy Olimpiady uniknęli niepotrzebnej nerwowości, a może i zbyt wielkiej tremy. Jury w składzie: Teresa Szramek (przewodnicząca), Halina Kijowska i Andrzej Haduch wypowiadało się jedynie w kwestiach odpowiedzi budzących wątpliwości i często przychylało się do uznania odpowiedzi, które mogły wymagać dodatkowych wyjaśnień. Zdarzyło się w kilku przypadkach nieścisłych i nieprecyzyjnych pytań, że jury po konsultacjach korygowało swoje decyzje na korzyść uczestników Olimpiady. Niemniej jednak emocji nie brakowało. Każda z drużyn starała się udowodnić, że jest dobrze przygotowana do podjęcia walki o miano mistrza wiedzy o Polsce. Warto podkreślić, że młodzi ludzie wykazali się ogromną wiedzą  geograficzno-historyczno- literacką, dlatego im wszystkim należą się najwyższe słowa uznania oraz wielkie gratulacje. Każdy z uczestników Olimpiady mógł otrzymać tytuł ambasadora Polski, popularyzatora wiedzy o Kraju pochodzenia Rodziców i Dziadków.

Wyniki Olimpiady:

Szkoły podstawowe:

I miejsce: Polska Szkoła im M. Kopernika w Mississauga (Max Stanko, Jacob Burek oraz Mateusz Mularz)

II miejsce: Polska Szkoła im. M. Chrzanowskiej w Edmonton (Adam Cudzich, Daniel Cudzich, Marysia Janisz)
dwa III miejsca:
Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Montrealu (Olivia Ciałowicz, Emilia Foltyn, Amelia Królikowski)
Polska Sobotnia Szkoła im. A. Mickiewicza w Stamford, CT (USA) ( Jaś Frankowski, Jakub Bester, Zofia Chmiel)

Szkoły średnie:

I miejsce: Polska Szkoła im Jana Pawła II w Montrealu (Brygida Tokatlian, Monika Luksza, Mateusz Ciałowicz)
II miejsce: Polska Szkoła im. H. Sienkiewicza w Edmonton (Izabela Melissinos,

Kamila Wolniewicz, Sylwia Wolniewicz)

dwa III miejsca:
Polska Szkoła im. Św. Trójcy w Chicago ( Julia Gugulski, Michał Kolanko, Victoria Trojanowski)
Szkolny Punkt Konsultacyjny w Toronto (Adrian Panszczyk, David Czachowski, Monica Grzywa)
Wyróżnienie: Polska Sobotnia Szkoła im. A. Mickiewicza w Stamford, CT. (Monika Górski, Aleksandra  Sandomierz, Damian Rydzewski)

Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali dyplomy uznania i upominki, laureaci medale a Szkoły, które reprezentowali pamiątkowe piękne kryształowe puchary. Po dniu pełnym emocji i wspaniałej rywalizacji organizatorzy zapewnili wszystkim nie lada atrakcje w postaci wycieczki luksusowym autokarem-limuzyną do Niagary Falls ufundowanym przez firmę  A.T.S. Engineering Inc. Pomimo niesprzyjającej deszczowej pogody, wszystkim humory dopisywały i wrócili pełni wspaniałych przeżyć oraz niezapomnianych wrażeń. Nie bez znaczenia był fakt przygotowania w ramach sponsorstwa smacznego gorącego poczęstunku przez panie z Koła Polek Grupy 2 Związku Polaków w Kanadzie, który czekał na „wycieczkowiczów” w gościnnym Domu Związkowym Grupy 2 w Hamilton wracających z Niagary. Tradycyjnie też nawiązały się nowe przyjaźnie i wzajemne sympatie. II Olimpiada Wiedzy o Polsce zorganizowana na tak dużą skalę przeszła już do historii. Była bardzo udana i stała na bardzo wysokim poziomie. Gratulacje i wielkie brawa należą się uczniom, nauczycielom, rodzicom, organizatorom oraz sponsorom, wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu.

Teresa Szramek                                                                                                                                                                           

Organizatorzy, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie z prezes Iwoną Malinowską  składają serdeczne podziękowania sponsorom, którymi byli: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, firma A.T.S. Engineering Inc., Bellmount Signs oraz Grupa 2 Związku Polaków w Kanadzie w Hamilton.

 

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.