Podsumowanie Jubileuszu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie

0
  • Piękny Jubileusz Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie

    Do tego Jubileuszu Zarząd Główny ZNPwK przygotowywał się od kilku miesięcy bardzo starannie. Obchodzący w tym roku 55 rocznicę powstania Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie jest bowiem bardzo ważną organizacją polonijną, której celem jest krzewienie, utrzymanie i upowszechnianie bogatego dorobku polskiej kultury oraz wychowanie młodych Kanadyjczyków polskiego pochodzenia w poszanowaniu polskiej historii i tradycji. Z tej okazji odbył się uroczysty bankiet, który swoją obecnością zaszczycili znakomici goście z minister Edukacji Narodowej w Polsce, panią Anną Zalewską na czele. Obecni byli: zastępca Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji- Anna Ostrowska, zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej- Grzegorz Chorąży, konsul generalny RP w Toronto- Krzysztof Grzelczyk z małżonką, konsul d/s Polonii i Promocji Polski  RP w Toronto- Andrzej Szydło, konsul Magdalena Borowska, Brunella Trinca, Dorota Jakubowska i Roma Droździk z Katolickiego Wydziału Oświaty w Mississauga, wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej- Anna Dunajewski z Chicago, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce- Helena Sołtys z członkiem Prezydium Wiesławą Stefanek, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej- Władysław Lizoń wraz z małżonką, przewodniczący Rady Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Jerzy Barycki z małżonką, proboszcz Parafii Św. Maksymiliana Kolbe, Ojciec- Janusz Błażejak, dyrektor Polish Credit Union – Henryk Gadomski z małżonką, były prezes ZNPwK- Maria Walicka, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Mississauga- Leszek Błaszczak, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Toronto- Juliusz Kirejczyk, dyrektor  Fundacji im. A. Mickiewicza- dr Iwona Kirejczyk, prezes Funduszu Wieczystego Milleniummecenas Marek Malicki, były prezes Związku Polaków w Kanadzie- Robert Zawierucha z małżonką, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Hamilton- Helena Głogowska, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Niagara- Zofia  Soja z małżonkiem, prezes SPK w Kanadzie, Koło 27 w St. Catherines- Franciszka Majerski wraz z małżonkiem, prezes Funduszu Dziedzictwa Polek w  Kanadzie- Łucja Stec z małżonkiem, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, Oddział Toronto- Krystyna Sroczyńska, założycielka Koła Pań „Nadzieja”- Leokadia Wieczorek z członkinią Zarządu, członek ZG Federacji Polek w Kanadzie- Irena Kremblewska, prezes Stowarzyszenia Gdańszczan w Kanadzie- Barbara Duda z małżonkiem, wiceprezes Zarządu Gminy 1 ZNP w Toronto- Józef Aleksandrowicz, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej ZHR w Kanadzie- Roman Wiktorowicz, wiceprezes Grupy 2 ZPwK w Hamilton- Marian Kudła, wiceprezes Grupy 95 ZPwK w Mississauga- Marian Zając z małżonką. Po odśpiewaniu hymnów narodowych Kanady i Polski uroczystość rozpoczęła gospodyni wieczoru, prezes Iwona Malinowska, która po przedstawieniu gości honorowych powiedziała: „Obchody 55-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie są dla mnie okazją do podziękowania nauczycielom polonijnym za ich trud, poświęcenie i oddanie w pracy wychowawczej i dydaktycznej, za wykształcenie wielu pokoleń młodych Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. Dziękuję Państwu za pełną zaangażowania i wyrwałości pracę i ofiarne wypełnianie misji, jaką jest nauczanie języka polskiego w kraju klonowego liścia. Słowa podziękowania kieruję  również do Konsulatu Generalnego RP w Toronto. Dziękuję organizacjom polonijnym za współpracę i wspieranie inicjatyw ZNPwK. Dziękuję również gościom obecnym na naszym uroczystym bankiecie. Państwa obecność jest dowodem na to, że zależy nam wszystkim na rozwoju polonijnego szkolnictwa w Kanadzie. Życzę wspaniałego wieczoru.” Następnie prezes przedstawiła  członków Zarządu Głównego obecnej kadencji i poprosiła o zabranie głosu minister Annę Zalewską. Pani minister podziękowała za zaproszenie na jubileusz, złożyła wszystkim nauczycielom serdeczne gratulacje i podziękowanie za ich pracę w polonijnych szkołach, dodając, że ministerstwo rozpoczęło już starania o prawne uregulowania statusu nauczycieli w tych szkołach pracujących z możliwością zaliczania im stażu pracy. Następnie w asyście przewodniczącej Komisji Odznaczeń, wiceprezes Teresy Szramek wręczyła medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymały je: Teresa Bielecka, Dorota Jasińska, Monika Karpińska, Dorota Wilk oraz Krystyna Dembowska z Edmonton, której medal zostanie wręczony przez konsula generalnego w Vancouver. Komisja Odznaczeń ZG ZNPwK przyznała też złote, srebrne i brązowe odznaki oraz dyplomy uznania dla nauczycieli, członków ZNP. O wręczenie odznak i dyplomów prezes Malinowska poprosiła noewgo konsula generalnego RP w Toronto, p. Krzysztofa Grzelczyka i wiceprezes Teresę Szramek. Złote odznaki ZNPwK otrzymały: Joanna Lipiec (St. Catharines), Sylwia Paszucka (Toronto), Grażyna Karpiuk (Hamilton), Marzanna Biernat (Hamilton), Ewa Kasperski (Oshawa), Jadwiga Krynicka (Oshawa), Lucyna Sycz (Brantford). Srebrne Odznaki ZNPwK otrzymali: Teresa Czajkowska (Oshawa), Monika Sitarz (Oshawa), Ewa Pawłowska (St. Catharines), Ewa Markiewicz (Mississauga), Bożena Pasierbek (Mississauga), Dorota Ściuk (Milton), Tadeusz Śmietana (Mississauga), Marzanna Wielgolaska (Oakville), Kinga Anita Madzelan (London). Brązowe Odznaki ZNPwK: Joanna Danicka-Garbacz (Milton), Agnieszka Jurzysta (Toronto), Marta Romaniuk (Mississauga) i Barbara Stankiewicz (Guelph) Dyplomy Uznania otrzymały: Siostra Kinga Lewicka z London za 42 lata pracy w szkolnictwie polonijnym, Siostra Urszula Bruzik z London za 50 lat pracy w szkolnictwie polonijnym, Jolanta Wójtowicz (Scarborough), Ewa Woźniak (Mississauga), Sylwia Barbara Krupa (Toronto), Krystyna Dobrzeniecka (Toronto), Beata Błaziak (Mississauga), Beata Puzio (Toronto), Mirosława Guzik (Toronto), Małgorzata Rybak (Toronto). Na wniosek ZG ZNPwK ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej przyznał dwie srebrne odznaki KPK zasłużonym, długoletnim kierownikom polskich szkół. Otrzymali je z rąk prezesa KPK, Władysława Lizonia Elżbieta Bejaoui (Mississauga) i Andrzej Kaszubski (Toronto). Tę część wieczoru zamknął krótki program artystyczny w wykonaniu Adama Przyjemskiego i Michała Ossowskiego. Adaś zaśpiewał przepięknie dwie piosenki, wzbudzając absolutny zachwyt wszystkich obecnych, a Michał dedykował nauczycielom wiersz M. Terlikowskiej o uczniowskim śnie bycia nauczycielem. Po smacznej kolacji gratulacje Jubilatowi składali goście, w wśród nich: Władysław Lizoń- prezes KPK, Anna Dunajewski- wiceprezes KOP-u z Chicago, Helena Sołtys- wiceprezes Zrzeszenia Nauczycieli w Ameryce z Chicago, dr Iwona Kirejczyk- dyrektor Fundacji im. A. Mickiewicza, Leokadia Wieczorek z Koła Pań „Nadzieja” i Stenia Michalska, była kierowniczka Polskiej Szkoły im. Św. Jadwigi z Oshawy. Goście, przedstawiciele wielu organizacji polonijnych przekazali listy gratulacyjne i serdeczne życzenia dalszych sukcesów w pracy dla dobra i rozwoju szkolnictwa polonijnego w Kanadzie. Wszystkie zostały zamieszczone na dalszych stronach naszego kwartalnika „Myśl”. Nie zabrakło też pięknych kwiatów, między innymi od p. Lidii Pacak, kierowniczki Polskiej Rady Szkolnej w Montrealu, p. Ewy Kasperskiej, kierowniczki Polskiej Szkoły Średniej im.C.K. Norwida w Oshawie, Anny Dunajewskiej z Chicago oraz drobnych, słodkich upominków od nauczycieli. Tradycyjnie finansową dotację dla Związku przekazał od Grupy 2 ZPwK w Hamilton, wiceprezes Marian Kudła. Otrzymaliśmy też życzenia i dotację od naszej serdecznej Koleżanki, Zuzanny Stupak, za które serdecznie dziękujemy. Finansowego wsparcia udzieliła Związkowi Polska Szkoła im. M. Konopnickiej w Oakville, Polska Szkoła Grupy 2 ZPwK w Hamilton oraz Koło Pań „Nadzieja”. Dalsza część wieczoru upłynęła pod znakiem towarzyskich rozmów i wspaniałej zabawy tanecznej przy muzyce zespołu „Polmix” z Hamilton. Dziękując organizatorom za przygotowanie jubileuszowego bankietu, którego adresatami byli głównie nauczyciele, warto zacytować słowa Zofii Kucówny: „Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej niewdzięcznych zawodów na świecie. Uczysz wbrew temu, którego uczysz. (…) I jeśli w tym zawodzie jest coś z powołania, to to, że uczysz pomimo wszystko wytrwale, wiedząc, że zostaniesz doceniony przez ucznia dopiero w przyszłości”.

    Teresa Szramek

     

Share.

About Author

Comments are closed.