Szkolna Gala „Uczeń Roku”

0

Szkolna Gala już po raz piąty w Konsulacie Generalnym w Toronto

W sobotnie popołudnie, 3 czerwca 2017 roku, w gościnnych progach Konsulatu Generalnego RP w Toronto, miejscu szczególnie bliskim wszystkim Polakom i Kanadyjczykom polskiego pochodzenia odbyło się spotkanie najlepszych uczniów – absolwentów klas ósmych i dwunastych polskich szkół zorganizowane przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Piękna, letnia pogoda sprawiła, że po raz pierwszy uroczystość została przeniesiona do ogrodów Konsulatu RP. Tam też przygotowane zostały scena i miejsca siedzące dla przybyłych uczniów i ich rodzin oraz nauczycieli, których wychowankowie zostałi wytypowani do tytułu „Uczeń Roku”. W tym roku przybyła rekordowa ilość gości towarzyszących laureatom, co bardzo ucieszyło organizatorów.

Uroczystość rozpoczęła wiceprezes ZG ZNPwK, Teresa Szramek, która w imieniu p. prezes Iwony Malinowskiej i całego Zarządu Głownego bardzo serdecznie powitała wszystkich obecnych, w szczególności bohaterów Gali – uczniów najlepszych z najlepszych oraz gości honorowych: p. Grzegorza Morawskiego, Konsula Generalnego RP w Toronto, panie Konsul Magdalenę Borowską i Natalię Iwaszko, p. Krzysztofa Raczyńskiego, wiceprezesa Fundacji im. A. Mickiewicza oraz p.Barbarę Choromańską, długoletnią nauczycielkę i tegoroczną fundatorkę trzech Nagród im. Jolanty Kuśmider, a następnie poprosiła zabranie głosu Pana Konsula Grzegorza Morawskiego, który witając wszystkich serdecznie na „ tym kawałku polskiej ziemi w Kanadzie” pogratulował wsystkim absolwentom osiągniętych bardzo dobrych wyników w nauce, wyrażając przekonanie, że z takimi samymi sukcesami zdobywać będą kolejne szczeble wiedzy o Polsce, jej historii i kulturze. Pan Konsul podziękował Zarządowi Głównemu za tak piękną inicjatywę, jaką jest Gala „Uczeń Roku”, podkreślił, jak ważną rolę w Polonii pełni Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, jak bardzo dużo znaczy oświata polonijna dla popularyzowania Polski na kanadyjskiej Ziemi.

Po wystąpieniu pana Konsula w krótkim programie artystycznym, w pierwszej części zaprezentowali się młodzi artyści: Adam Przyjemski, Jakub Skiba i Adriana Sierra, którzy zaśpiewali trzy utwory, zachwycając wszystkich i pięknymi głosami i aktorskim przygotowaniem.

Dalszą część uroczystości prowadziła wiceprezes Teresa Szramek, która szczególnie gorące słowa uznania skierowała do uczniów, dziękując im za osiągane wyniki w nauce języka polskiego, za wzorowe zachowanie i koleżeńską postawę. Zwróciła się z apelem o zachowanie polskości, o kultywowanie polskiej kultury i odwiedzania Polski, Ojczyzny ich Rodziców i Dziadków. Podziękowała rodzicom za wspaniałe wychowanie swoich dzieci i nauczycielom za ich oddaną, pełną zaangażowania pracę pedagogiczną. Poporosiła obecnych na uroczystości nauczycieli o wejście na scenę, by zebrani uczniowie i rodzice mogli gorącymi brawami podziękować im za pracę. Bohaterami dalszej części Gali byli już tylko Ci, dla których została ona przygotowana: Najlepsi z Najlepszych, absolwenci klas ósmych i dwunastych polskich szkół istniejących w wielu miastach naszej Prowincji. przybyłych z wielu miast naszej prowincji. Każdy uczeń otrzymał medal i dyplom „Uczeń Roku” a także pamiątkowy komplet długois i ołowek w eleganckim opakowaniu. Medale ufundowane przez dr Ewę Antczak wręczał p. Konsul Grzegorz Morawski,a dyplomy i upominki przedstawicelki Zarządu Głównego: Ewa Iwanicka, Dorota Wilk, Urszula Trzpil i Teresa Szramek. Wszyscy laureaci tegorocznej Gali otrzymali też imienne gratulacje przygotowane przez lidera Partii Konserwatywnej Prowincji Ontario, członka ontaryjskiego Parlamentu, Paricka Browna oraz pamiątkowy znaczek-symbol prowincji (pin). Następnie Teresa Szramek przybliżyła obecnym historię utworzenia Nagrody im. Śp. Jolanty Kuśmider, wieloletniej prezes ZNPwK. Nagroda ta przeznaczona dla Uczniów Roku została zainicjowana przez ZG ZNPwK, a jej fundusze (zgodnie z wolą rodziny) pochodzą z datków złożonych zamiast kwiatów po śmierci długoletniej prezes ZNPwK. Każdego roku drogą losowania, które odbywa się podczas finałów Konkursów Czytelniczego i Ortograficznego wytypowani zostają 3 uczniowie do tej nagrody. W tym roku fundatorką wszystkich trzech nagród była Barbara Choromańska, zasłużona nauczycielka i długoletni członek ZG ZNPwK. Pani Barbara osobiście wręczyła nagrody, które otrzymali: Alicja Chryścienko, uczennica klasy VIII z Polskiej Szkoły Erindale Sec. School w Mississauga, Philip Lysowski, uczeń XII klasy z  Polskiej Szkoły Średniej im. M. Kopernika w Mississauga oraz Mikołaj Milczarczyk, uczeń VIII klasy Polskiej Szkoły im. K. Gzowskiego w Kitchener. W drugiej części programu artystycznego wystąpili: rewiowy Adaś Przyjemski i obdarzona wspaniałym głosem i niezwykłą urodą Karolina Podolak. Ich występy zostały nagrodzone gorącymi oklaskami słuchaczy. Na zakończenie części artystycznej wystąpił Michał Ossowski, który wierszem „Straszny sen” podziękował nauczycielom za ich trudną pracę pedagogiczną.

Po oficjalnej części wszyscy nagrodzeni uczniowie i obecni nauczyciele zostali poproszeni o ustawienie się do wspólnego zdjęcia, a później zaproszeni na poczęstunek, ufundowany przez gospodarza tej niezwykle udanej uroczystości, Konsulat RP.

W tegorocznej Gali wzięli udział najlepsi uczniowie z Polskich Szkół: Św. St. Kostki, Don Bosco, Św. Kazimierza, Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, im.M. Konopnickiej w St. Pius X, im. Św. Teresy, Jana Pawła II w St. Stephan (Toronto), im. Św. Jadwigi, Polskiej Szkoły Średniej im. C.K. Norwida (Oshawa), Szkoły Polonii im. Jana Pawła II, Grupy 2 ZPwK, Szkoły Średniej przy Katolickim Wydziale Oświaty (Hamilton), im J. Brzechwy (Milton), im. M. Kopernika (St. Pio), Erindale Sec. School, im. M. Kopernika (John Cabot), Divine Mercy, St Claire (Mississauga), im. M. Konopnickiej (Oakville), im. K. Gzowskiego (Kitchener), im. St. Staszica (London), Św. Trójcy (Windsor), im. M.Kopernika (Guelph), im. Św. Józefa (Woodstock), im. St. Staszica (Scarborough).

Piąta edycja Gali przeszła do historii. Z pewnością zostanie zapamiętana przez jej uczestników ze względu na piękne miejsce, piękną słoneczną pogodę, wspaniałych, młodych artystów i panującą niezwykle miłą atmosferę. Wiele serdeczności i podziękowań organizatorom uczniowskiej Gali składali rodzice nagrodzonych uczniów oraz ich nauczyciele. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa. Mocno wierzymy w to, że uczniowie goszczący w czerwcowe, sobotnie popołudnie w Konsulacie Generalnym RP w Toronto będą w przyszłości ambasadoraami polskości w Kraju Klonowego Liścia.

Bardzo dziękujemy nauczycielom za uświetnienie swoją obecnością uczniowskiej Gali: p. Teresie Bieleckiej, prezes Oddziału Mississauga, Bożenie Pasierbek, Marcie Romaniuk, Anecie Ostrowskiej – Nakonecznej, Dorocie Jasińskiej, Marii Milewskiej, Teresie Linowskiej, Jolancie Wójtowicz, Irenie Masiowskiej-Dziak, Krystynie Haduch, Marii Leśniak, Sylwii Krupa, Steni Michalskiej, Teresie Mandra.

Teresa Szramek

Share.

About Author

Comments are closed.