XXII WALNY ZJAZD  ZNPwK 24-25 czerwca, Domu Polskim Związku Narodowego Polskiego, Gmina 17,  przy 2316 Fairview Str. w Burlington

0

XXII WALNY ZJAZD  ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

W KANADZIE 

odbędzie się  w dniach  24 – 25 czerwca 2017 r. w Domu Polskim Związku Narodowego Polskiego, Gmina 17  przy 2316 Fairview Str. w Burlington.

W związku z tym, że to od nas zależy załatwienie wielu spraw i podjęcie ważnych decyzji niezbędnych  dla  dalszego rozwoju  polskiego szkolnictwa w Kanadzie, liczymy na liczny

i aktywny Państwa udział w Zjeździe. Zapewniamy, że ten Zjazd będzie atrakcyjnie przygotowany, a poruszane na nim sprawy pomogą nam w przyszłości lepiej działać i pracować.

Zapraszamy rόwnież nauczycieli nie należących do naszego Związku. Państwa głos w dyskusji jest dla nas ważny.

Przypominamy jednocześnie o obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich przed Zjazdem (do końca marca 2017r). Od tego uzależnione jest prawo głosu na Walnym Zjeździe. Składka członkowska  wynosi $30.00 i płatna jest  wg. roku kalendarzowego.

Adres pocztowy na ktόry należy przysłać składkę członkowską:

Polish Teachers Association in Canada

777 Guelph Line

PO Box 62039

BURLINGTON, ON, L7R 3N2

Uprzejmie prosimy kierownikόw i koordynatorów szkόł o nadsyłanie do dnia 25 maja  2017 roku sprawozdań z działalności swoich placówek oświatowych, które zostaną zamieszczone w specjalnym numerze INFORMATORA, przygotowywanym z okazji 22 Walnego Zjazdu ZNPwK. Przesłane po tym terminie materiały nie będą zamieszczone  w „Informatorze”.

Dalsze informacje związane ze Zjazdem, program oraz kartę zgłoszenia na Zjazd otrzymają Państwo w następnym komunikacie ZG ZNPwK.

Z serdecznymi pozdrowieniami

ZG ZNPwK

Share.

About Author

Comments are closed.