Szkolenia dla nauczycieli szkół polonijnych Edmonton 25 do 28 pazdziernika 2016

0
Zarząd Główny ZNPw Kanadzie oraz SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ KUL zapraszają nauczycieli szkół polonijnych Edmonton na szkolenie które odbędzie się  w dniach 25-28 października 2016
prowadzący: dr Wiola Próchniak
wtorek – piątek- 18 godzin wykładów, ćwiczeń i konsultacji
 
Program szkolenia
25 października 2016 r. -Specyfika nauczania w szkołach polonijnych  – klasy młodsze, wykład 2. 19.45-21.15 ćwiczenia
26 października 2016 r. – Specyfika nauczania w szkołach polonijnych  – klasy starsze ,wykład 2. 19.45-21.15 ćwiczenia
27 października 2016 r. -Nauczanie językowo-literackie – sprawności, podsystemy czy wiedza? wykład 2. 19.45-21.15 ćwiczenia 3. 21.15-22.00 konsultacje
28 października 2016 r. -Gramatyka funkcjonalna, czyli sposoby rozwijania  kompetencji lingwistycznej i biegłości językowej , wykład 2. 19.45-21.15 ćwiczenia 3. 21.15-22.00 konsultacje
 
Proponowany program koncentruje się na zagadnieniu różnic w nauczaniu języka polskiego jako drugiego/obcego a nauczaniu języka polskiego w polonijnych szkołach sobotnich. Wykłady i ćwiczenia będą dotyczyć kwestii związanych z metodyką nauczania podsystemów i sprawności, a także wybranych aspektów gramatyki funkcjonalnej języka polskiego oraz nauczania językowoliterackiego. Dopełnieniem będą propozycje gier i zabaw językowych, które mogą być stosowane w nauczaniu języka polskiego na różnych poziomach sprawności językowej [w funkcji ćwiczeń utrwalających, powtórzeniowych i testowych]. Uczestnicy programu zapoznają się z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w nauczaniu dzieci i młodzieży, w których kształcenie językowe ma charakter rozwijania sprawności i wiedzy [kompetencje językowe i interkulturowe). 
UWAGA: Program dokształcający dla nauczycieli szkół polonijnych w Edmonton obejmuje 18 godzin wykładów i ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie zadań w czasie ćwiczeń.
Share.

About Author

Comments are closed.