KONKURSY WIOSENNE 2016

0

Konkursowe zmagania w polskich szkołach w Kanadzie

Dobiega końca kolejny rok szkolny zarówno w kanadyjskich jak i polskich szkołach. Zanim jednak nastąpi pożegnanie ze szkołą, uczniowie przystąpią do ostatniej szansy poprawy swoich ocen, aby uzyskać jak najlepsze wyniki w nauce języka polskiego i pochwalić się dobrym świadectwem. Wyjątkowo pracowicie zakończy się też rok szkolny 2015/2016 dla Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Do konkursów, które już na dobre zagościły w świadomości naszych uczniów dołączyła Olimpiada Wiedzy o Polsce wymyślona przez Oddział Hamilton ZNPwK zaproponowana na początku dla uczniów szkół Hamilton i okolicznych miast stała się wyzwaniem dla szkół polskich Kanady, USA i Australii z Nową Zelandią. Jej pierwsza edycja odbędzie się 12 czerwca br. Za nami największy Konkurs na Najlepsze Wypracowanie w Języku Polskim.  Przeprowadzony został już po raz pięćdziesiąty szósty. Finansowany od początku przez Fundację im. Adama Mickiewicza objął największą ilość uczniów szkół polskich rozsianych po całej Kanadzie i niezmiennie cieszył się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Teresy Szramek wykonała ogromną pracę. Przeczytała i oceniła blisko 400 wypracowań nadesłanych przez nauczycieli z wielu kanadyjskich prowincji od Brytyjskiej Kolumbii zaczynając na Quebecu kończąc. Wysoki poziom przesłanych prac, różnorodność poruszanych zagadnień oraz łatwość wypowiadania się na wybrane przez uczniów tematy świadczą o tym, jak pięknie nasi uczniowie potrafią posługiwać się polskim słowem. Pamiętajmy o tym, że autorami wypracowań są dzieci i młodzież urodzeni w Kanadzie. Temu niezwykłemu Konkursowi poświęcone zostaną osobne publikacje, w których znajdą się fragmenty najlepszych wypracowań.

Wisława Szymborska powiedziała kiedyś, że „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” VIII już edycja Konkursu Czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”, który w kwietniową sobotę odbył się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga tę maksymę potwierdziła. W Konkursie zgodnie z jego regulaminem wzięli udział uczniowie z klas od IV do VIII. W tym roku organizatorzy zaproponowali do przeczytania książkę Jan Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”. Do finałowej potyczki o miano mistrza pięknego czytania przystąpiło w sumie  31 uczniów.

W grupie młodszej jury w składzie: Ewa Guzik – przewodnicząca, Alicja Kacicka, Agnieszka Jurzysta i reprezentant rodziców, Beata Przystupa przyznało:

I miejsce: Kasprzak Emilka – Polska Szkoła Grupy 2 ZPwK w Hamilton

II miejsce: Panszczyk Adrian – SPK Toronto

III miejsce: Kościuk Julia –  Polska Szkoła Św. Trójcy w Windsor

Wyróżnienie: Saini Elena – Polska Szkoła Św.Stanisława w Toronto

W grupie starszej jury w składzie: Ewa Iwanicka – przewodnicząca, Teresa Bielecka, Dorota Ściuk i przedstawicielka rodziców, pani Kościuk postanowiło nagrodzić:

I miejsce Makarczyk David – Polska Szkoła Św. Trójcy w Windsor

II miejsce Krakowiak Iga – Polska Szkoła Św. Kazimierza Toronto

III miejsce Wąsowicz Franiszek – Polska Szkoła im. M. Konopnickiej w Toronto

Wyróżnienie: Czakiert Jan – Polska Szkoła im. M. Kopernika Toronto

W tym samym czasie, gdy o miano mistrza pięknego czytania walczyli uczniowie szkół podstawowych, ich starsi koledzy i koleżanki ze szkół średnich (klasy kredytowe) stanęli w szranki do rywalizacji o miano mistrza ortografii. Tegoroczna VIII edycja Konkursu Ortograficznego przebiegała pod hasłem „Asy ortografii to my”. Pomysłodawczyni Konkursu Zuzanna Stupak przygotowała 3 teksty dyktanda, z których pozostali członkowie jury: Teresa Szramek, koordynatorka konkursu, Ryszard Sopala i Irena Basiukiewicz wybrali jeden, dotyczący Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Do Konkursu przystąpili uczniowie z Mississaugi, Toronto, Oakville, Brampton i Milton. Spośród nich jury wyłoniło Mistrza Ortografii na rok 2016.

Tytuł „Mistrza Ortografii 2016 ” i złoty medal otrzymał

Dominik Wrona ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Toronto

II miejsce zajęła Aleksandra Słoniewski – Polska Szkoła Średnia im. M. Kopernika w Mississauga

III miejsce: Kamila Węgrzynowska – Szkolny Punkt Konsultaycyjny w Toronto

Zakończenie konkursowych zmagań z udziałem rodziców, nauczycieli, gości i sponsorów odbyło się w dużej Sali Polskiego Centrum Kultury. Na tę część uroczystości przybyli zaproszeni goście: Magdalena Borowska, Konsul RP w Toronto, Robert Zawierucha, prezes ZG ZPwK z małżonką, Danuta i Zygmunt Warszawscy, fundatorzy nagród im. Śp. Jolanty Kuśmider, Krzysztof  Raczyński, wiceprezes Fundacji im. Adama Mickiewicza, Anna Łopińska i Czesława Krygiel ze Stowarzyszenia Marii Skłodowskiej-Curie, Łucja Stec, prezes i Stella Szustaczek, wiceprezes Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie, Zuzanna Stupak, prezes Stowarzyszenia Gdańszczan oraz Teresa Wierzbicka, prezes Federacji Polek w Kanadzie, Koło15. Wszystkich bardzo serdecznie przywitała Iwona Malinowska, prezes ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Pani Prezes złożyła gratulacje wszystkim uczestnikom konkursów, podziękowała nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w kultywowaniu języka polskiego i propagowaniu polskiej kultury w Kanadzie. Przedstawiła kolejne ważne dla polonijnej edukacji przedsięwzięcie Zarządu Głównego ZNPwK, jakim będzie Dzień Polonijnego Szkolnictwa w Kanadzie w dniu 12 czerwca br. w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga. W tym dniu odbędzie się też wielki finał Olimpiady Wiedzy o Polsce, w którym udział wezmą uczniowie- zwycięzcy półfinałów organizowanych w Kanadzie, USA i Australii z Nową Zelandią. Pani Prezes zwróciła się z gorącym apelem do wszystkich obecnych o szerokie poparcie tej interesującej inicjatywy ZNPwK. Następnie przekazała dalsze prowadzenie uroczystości koordynatorkom, Joannie Danickiej-Garbacz i Teresie Szramek, które ogłosiły wyniki konkursowych zmagań. Wszyscy uczestnicy obu Konkursów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a laureaci piękne medale i książki. Nagrody wręczali goście honorowi, również sponsorzy konkursów. Goście wręczając nagrody najlepszym nie szczędzili słów uznania zarówno pod adresem pomysłodawców Konkursów, nauczycieli jak i ich głównych bohaterów, uczniów szkół polskich i ich rodziców zasługujących na szczególne pochwały za pielęgnowanie języka polskiego i polskiej kultury.

Po ogłoszeniu wyników i nagrodzeniu laureatów obu konkursów odbyło się losowanie trzech nagród im. Śp. Jolanty Kuśmider. Nagroda ta przeznaczona dla Uczniów Roku została zainicjowana przez ZG ZNPwK, a jej fundusze (zgodnie z wolą rodziny) pochodziły z datków złożonych zamiast kwiatów po śmierci długoletniej prezes ZNPwK. Aby kontynuować tę szlachetną inicjatywę ZG zwraca się z prośbą o wpłaty na ten fundusz. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym Fundatorami Nagrody im Śp. Jolanty Kuśmider byli Danuta i Zygmunt Warszawscy i Oni też zostali poproszeni o wylosowanie nazwisk trzech uczniów, którym nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali „Uczeń Roku” w dniu 4 czerwca w Konsulacie Generalnym RP w Toronto. Tym razem Państwo Warszawscy poprosili rodziców o wylosowanie trzech uczniów. Są to: Victoria Bednarz, klasa VIII z Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej (St. Pius X) w Toronto, Amelia Malicki, klasa VIII, Polska Szkoła im. J.I. Paderewskiego w Brampton oraz Patryk Łuksza, Kursy Licealne im. Adama Mickiewicza w Pointe Claire (Montreal).

Tegoroczna edycja obydwu Konkursów zakończyła się pełnym sukcesem. Towarzyszyły im wielkie emocje, zachwycały: piękne czytanie, odpowiedzi i świetna znajomość języka polskiego. Ogromne słowa uznania należą się nauczycielom, którzy przygotowali swoich podopiecznych do rywalizacji o miano mistrzów pięknego czytania i mistrza ortografii, rodzicom za to, że „kibicowali” swoim pociechom, członkom Zarządu Głównego ZNPwK za zaangażowanie w przygotowanie Konkursów, a jurorom za obiektywne sędziowanie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie sponsorom, bez hojności których przeprowadzenie konkursów byłoby niemożliwe. Za szlachetność i niezwykły dar serca dziękujemy: Konsulatowi Generalnemu RP w Toronto, Związkowi Polaków w Kanadzie, Stowarzyszeniu Marii Skłodowskiej-Currie, Funduszowi Dziedzictwa Polek w Kanadzie, Kołu Pań „Nadzieja”, Stowarzyszeniu Gdańszczan, Pani Teresie Wierzbickiej, mec. Bogdanowi Kamińskiemu, Jaromirowi Gorczyńskiemu, właścicielowi drukarni „Graphprint”, Karolina’s Decor za piękną dekorację, Sweet Temptation za ufundowanie  smakowitych pączków i ciasteczek dla wszystkich uczestników, Credit Union i Polish Studio za dokumentowanie konkursowych zmagań.. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Państwa nieocenioną pomoc w realizacji kolejnej edycji naszych konkursów, skierowanych do uczniów polskich szkół w Kanadzie, a tym samym za promowanie literatury i języka polskiego na kanadyjskiej ziemi.

 Teresa Szramek

 

Share.

About Author

Comments are closed.