Olimpiada Wiedzy o Polsce

0

Pierwsza taka Olimpiada

na Dni Szkolnictwa Polonijnego 2016

(Olimpiada współfinansowana przez  Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

To było niezwykłe wydarzenie w historii Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. W niedzielę 12 czerwca br. w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga w ramach trwających Dni Szkolnictwa Polonijnego w Kanadzie odbył się wielki Finał Olimpiady Wiedzy o Polsce pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego RP w Toronto i zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i uczniowie szkół średnich), zwycięzcy półfinałów, które odbyły się wcześniej w Hamilton, Edmonton, Montrealu, Nowym Jorku i Chicago. Ostatecznie z rywalizacji o miano najlepszych wycofały się Australia i Nowa Zelandia oraz Los Angeles. Niemniej jednak emocji nie brakowało. Każda z drużyn starała się udowodnić, że jest dobrze przygotowana do podjęcia walki o miano mistrza wiedzy o Polsce. W pięknej scenografii przygotowanej przez Renatę Jadczuk z Polskiej Szkoły im. M. Konopnickiej w Oakville o palmę pierwszeństwa walczyli uczniowie reprezentujący polskie szkoły w Kanadzie i USA.. Niełatwe pytania do Olimpiady przygotowane zostały przez Zarząd Oddziału Hamilton z jego prezes Moniką Karpińską na czele. Oficjalnego otwarcia olimpijskich zmagań dokonała prezes ZG ZNPwK, Iwona Malinowska. Pani prezes bardzo serdecznie przywitała uczestników Olimpiady i ich opiekunów oraz honorowego patrona tego niezwykłego wydarzenia, Konsula d/s Polonii Konsulatu Generalnego RP w Toronto, p. Andrzeja Szydło. Prezes Malinowska podkreśliła, że tak wielkie przedsięwzięcie byłoby niemożliwe do zrealizowania, gdyby nie sponsorzy, ludzie dobrego serca i im właśnie złożyła szczególnie serdeczne podziękowania. Poproszony o zabranie głosu p. Konsul Andrzej Szydło wyraził swoje uznanie pod adresem organizatorów Olimpiady, życząc wszystkim powodzenia i sukcesów w walce o miano najlepszych. Przypomnieć należy, że celem olimpijskich zmagań było między innymi: pogłębianie wiedzy o Polsce – jej historii, tradycjach, obyczajach, kulturze, sztuce, geografii, pogłębianie wiedzy o życiu i działalności sławnych Polaków, doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą oraz innymi źródłami informacji, popularyzacja grafiki komputerowej, jako współczesnej dziedziny sztuki (stąd propozycja prowadzenia konkursu na wzór Jeopardy), popularyzacja języka polskiego oraz umiejętności posługiwania się nim, rozwijanie twórczego myślenia, stwarzanie uczniom możliwości rywalizacji oraz kształtowanie umiejętności odnoszenia sukcesu i poszanowania porażki. Po części oficjalnej rozpoczęły się konkursowe zmagania. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych. Konkurs prowadzony w stylu popularnego telewizyjnego teleturnieju „Jeopardy”okazał się niezwykle atrakcyjny zarówno dla jego uczestników jak i obserwatorów. W pierwszym etapie konkursowych zmagań każda z drużyn kolejno wybierała pytania za 500, 400, 300, 200 i 100 punktów. Do drugiego etapu (finałowego) zakwalifikowały się 3 drużyny, które odpowiadały na pytania systemem kto pierwszy, ten lepszy poprzez naciśnięcie przycisku zapalającego lampkę koloru czerwonego, zielonego lub niebieskiego. Wcześniej drużyny losowały swój kolor. Prowadząca konkurs Iwona Punturiero po przeczytaniu pytania na znak dany przez operatora świateł (w tej roli sprawdził się p. Janusz Karpiński), która lampka zapaliła się pierwsza wskazywała odpowiadających. Warto podkreślić wielki spokój i opanowanie p. Iwony. Dzięki Niej i uczestnicy Olimpiady uniknęli niepotrzebnej nerwowości, a może i zbyt wielkiej tremy. Jury w składzie: Teresa Szramek (przewodnicząca), Marta Kotarska i Agnieszka Błędowska wypowiadało się jedynie w kwestiach odpowiedzi budzących wątpliwości i często przychylało się do uznania odpowiedzi, które mogły wymagać dodatkowych wyjaśnień. Młodzi ludzie wykazali się niesamowitą wiedzą  geograficzno-historyczno- literacką, dlatego im wszystkim należą się najwyższe słowa uznania oraz szczególne podziękowania za to, że stali się ambasadorami Polski, popularyzatorami wiedzy o Kraju pochodzenia ich Rodziców i Dziadków.

Wyniki Olimpiady:

Szkoły podstawowe:

I miejsce – Szkolny Punkt Konsultacyjny w Toronto (Monika Grzywa, David Czechowski i Adrian Pańszczyk),

II miejsce – Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Montrealu (Mateusz Cialowicz, Bridget Grace Tokatlian i Monika Luksza)

III miejsce – Polska Szkoła Sobotnia im. A. Mickiewicza w Stamford, CT-USA (Krystian Łuniewski, John Falger i Jakub Bester)

Szkoły średnie:

I miejsce -Katolicka Polska Szkoła Średnia w Hamilton, Kanada (Monika Małek, Aleksandra Skóra i Monika Pyzik)

II miejsce- Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Montrealu (Jan Wielanowski, Antonina Nikolaev i Matylda Wawro),

III miejsce- Polska Szkoła im. Trójcy św. w Chicago, USA (Aleksandra Ekiert, Artur Gromek i Julia Jeżykowski)

Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali dyplomy uznania i upominki, laureaci medale a Szkoły, które reprezentowali pamiątkowe piękne kryształowe puchary. Po dniu pełnym emocji i wspaniałej rywalizacji organizatorzy (dzięki hojnym sponsorom) zapewnili wszystkim nie lada atrakcje w postaci wycieczek do Toronto i wjazdu na wieżę CN Tower, ufundowanym przez p.p. Roberta i Monikę Kostrubiec (Top Mortgages Inc.), a potem do Niagary Falls. W luksusowym autokarze-limuzynie sponsorowanym przez p. Roberta z firmy PHD Group Canada Inc. wszyscy się świetnie bawili, wrócili pełni wspaniałych przeżyć i niezapomnianych wrażeń. Nawiązały się nowe przyjaźnie i wzajemne sympatie.  Pierwsza Olimpiada Wiedzy o Polsce zorganizowana na tak dużą skalę przeszła już do historii. Była bardzo udana, o czym zapewniali wszyscy, zarówno uczestnicy jak i obserwatorzy. Wszyscy też byli zgodni w swoich opiniach, że Olimpiada powinna być kontynuowana właśnie w takiej formule, jaka została zaproponowana w tym roku po raz pierwszy. Gratulacje i wielkie brawa należą się uczniom, nauczycielom, rodzicom, organizatorom i sponsorom, wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu.

Teresa Szramek                                                                                                                                                                           

Organizatorzy, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie z prezes Iwoną Malinowską  składają serdeczne podziękowania sponsorom, którymi byli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Konsulat Generalny RP w Toronto, Bellmount, Greg’s Automotive, Dr. Ewa Antczak (psycholog), Jerzy Malarski, Związek Narodowy Polski w Kanadzie Gmina 1, Związek Polaków w Kanadzie, Anita Ryżynski-Mortgage Agent, Marek Jablonski- For$a Finance, Kinga i Stephen Slowikowski –Royal LePage, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, Placówka 114, Late Bloom Florist, Przedszkole „Promyk” w Hamilton, PHD GROUP CANADA INC, Robert i Monika  Kostrubiec ( Top Mortgages Inc.) , Unipol Driving School w Hamilton, European Fine Foods Co. Inc., Euro Express, Graphprint. Szanowni Państwo, dziękujemy za okazaną hojność, za Wasz dar serca dla naszych uczniów. Bez Waszego finansowego poparcia tak wielkie przedsięwzięcie byłoby niemożliwe do zrealizowania. Dziękujemy.

 

*********************

Zarząd Główny ZNPwK wraz ze ZNP-Oddział Hamilton, zapraszają na Olimpiadę Wiedzy o Polsce

Uczestnicy:  Kanada – USA – Australia – Nowa Zelandia

Do udziału w konkursie Organizator zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Kanady, USA, Australii i Nowej Zelandii.

FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY O POLSCE  odbędzie się  w niedzielę 12 czerwca 2016 r. w Kanadzie, w Polskim Centrum Kultury im.Jana Pawła II w Mississauga.  Zapraszamy! Wstęp wolny!

Zasady prowadzenia konkursu

 Uczestnicy konkursu w ciągu całego roku szkolnego przygotowują się z opracowanych przez zarząd ZNPwK Oddział Hamilton, zagadnień i pytań.  Zagadnienia te powinny być opracowane na lekcjach szkolnych pod kierownictwem nauczyciela w klasach.

I etap ćwierćfinały–  eliminacje szkole – powinny zostać przeprowadzone przez szkoły aby wyłonić uczestników  II etapu.

Pierwszy etap może mieć różne formy w zależności od możliwości szkoły np: rozwiązanie testu pod hasłem „Co wiem o Polsce”, zorganizowaniu współzawodnictwa między klasami itp.  Etap ten powinien być ukończony do 16 kwietnia.

Do 23 kwietnia 2016 r. szkoły zgłaszają do Ośrodków przeprowadzających półfinały, nazwiska trzyosobowych zespołów z grupy I i grupy II, które wezmą udział w II etapie konkursu.

II etap półfinały– organizowane przez wyznaczony w danym rejonie Ośrodek ( po jednym ośrodku  w NYC, Chicago, Los Angeles, Hamilton, Albercie, Quebec,  w Australii i  Nowej Zelandii). Półfinały mają wyłonić po dwa zespoły,   jednen z I grupy  i jeden z II grupy, które będą reprezentować dany Ośrodek w Finałach w Toronto.

* w Hamilton półfinały odbędą się  w niedzielę , 8 maja 2016 – zgłoszenia przyjmowane będą do 23 kwietnia 2016 r.

III etap- FINAŁ– odbędzie się 12 czerwca 2016 r., w Kanadzie, w Centrum Jana Pawła II w Mississauga

Konkurs będzie polegał na współzawodnictwie między  6-8 Ośrodkami, z których każdy będzie reprezentowany przez dwie grupy:  

I ( klasy 6,7,8) i II ( klasy 9-12).

Uczestnicy będą odpowiadać na zadawane im pytania, które wcześniej były omawiane na zajęciach szkolnych. Uczestnicy z Australii i Nowej Zelandii  prawdopodobnie wezmą udział w Finale za pomocą Skype.

Zwycięzcy

Uczestnicy konkursu z największą liczbą punktów w danej grupie zostają laureatami konkursu.

Komisja może ustanowić wyróżnienia.

 Nagrody

 Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają cenne nagrody i dyplomy.  Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 12 czerwca 2016 r. w Centrum Jana Pawła II w Mississauga- Kanada.

 Zgłoszenia szkoły

 Zgłoszenia zespołów reprezentujących Ośrodki w Finale, należy przesłać do 23 maja 2016 r.  za pośrednictwem jednego ze sposobu: Kanada– zgłoszenia drogą elektroniczną do ZNPwK Oddział Hamilton, znphamilton@gmail.com

telefonicznie: Alina Rzeczkowska 905-383 0978

                         Monika Karpińska   289-755 4016 

Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. O zmianach uczestnicy Olimpiady będą powiadamiani drogą elektroniczną.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo robienia zdjęć i filmu podczas konkursu, które to zdjęcia mogą być opublikowane w środkach masowego przekazu, oraz zamieszczone w Internecie na stronie ZNPwK.

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

Komunikaty dotyczące poszczególnych etapów będą systematycznie wysyłane mailowo do Ośrodków Centralnych.

Materiały Pomocnicze:

Tytuł autor

Bohaterowie Historii Polski Maciej Leszczyński

Najciekawsze Miejsca w Polsce Joanna Knaflewska

Zabytki Polski Atlas dla ciekawych

Kocham Polskę Joanna i Jarosław Szarkowie

Kocham Polskę, Elementarz Małego Polaka Joanna i Jarosław Szarkowie

Szkolny Leksykon Historia Polski

pytania i odpowiedzi Piotr Kwiatkiewicz i Maciej Leszczyński

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie!

 

 

Share.

About Author

skomentuj