Konkursy... Konkursy... Konkursy...

Powoli kończy się kolejny rok szkolny w polskich szkołach w Kanadzie. Nastąpił czas sprawdzianów, podsumowań i wystawiania ocen, które są szczególnie ważne dla uczniów szkół średnich, bowiem znajdą się na ich "kanadyjskich" świadectwach. Ten rok szkolny był też pracowity dla Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Zaproponowane bowiem konkursy dla uczniów polskich szkół cieszyły się bardzo dużą popularnością, a tym samym przysparzały sporo wdzięcznej pracy ich pomysłodawcom.

Największy Konkurs na Najlepsze Wypracowanie w Języku Polskim przeprowadzony został już po raz pięćdziesiąty. Finansowany od początku przez Fundację im. Adama Mickiewicza obejmuje największą ilość uczniów szkół polskich rozsianych po całej Kanadzie i niezmiennie cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Komisja Konkursowa wykonała ogromną pracę, przeczytała i oceniła setki wypracowań nadesłanych przez nauczycieli z dalekich prowincji od Brytyjskiej Kolumbii zaczynając na Quebecu kończąc. O tym, jak pięknie nasi uczniowie potrafią posługiwać się polskim słowem, świadczy wysoki poziom prac oraz odważne wypowiadanie się na wcale niełatwe tematy. Temu konkursowi poświęcimy osobne publikacje, w których nie zabraknie fragmentów najlepszych wypracowań.

Konkurs Czytelniczy "Mistrz pięknego czytania" miał swoją drugą edycję w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga. Zgodnie z regulaminem w tym Konkursie brali udział uczniowie z klas V do VIII. W tym roku organizatorzy zaproponowali do przeczytania powieść Adama Bahdaja "Podróż za jeden uśmiech". Na finał Konkursu przyjechali uczniowie z Peterborough, Oshawa, Oakville, Woodstock, Toronto i Mississaugi. Uczestnicy Konkursu swoją znajomością losów głównych bohaterów - Dudusia i Poldka oraz pięknym czytaniem wprawili w zachwyt słuchaczy, głównie swoich rodziców i jurorów, którzy nie mieli łatwego zadania w wytypowaniu laureatów.

Jury w składzie: Magdalena Śpiewak-Kabza (koordynator Konkursu), Siostra Dolores-Pius i Halina Pobojewski oceniało uczniów z Grupy I (klasy V - VI).

Pierwsze miejsce zajął Wiktor Kownacki z Polskiej Szkoły im. M. Konopnickiej w Oakville

Drugie miejsce - Kamil Gombos z Polskiej Szkoły Devine Mercy w Mississauga

Trzecie miejsce - Oliwia Gudziewski z Polskiej Szkoły Św. Józefa z Woodstock

Drugą Grupę (klasy VII - VIII) oceniało jury w składzie: Krystyna Haduch, Agnieszka Fatyga, Joanna Danicka Garbacz i Alina Danelska i po długich obradach wytypowało najlepszych, którymi okazali się:

  1. Michał Szpakowicz z Polskiej Szkoły St. Pio w Mississauga
  2. Anna Starzyk z Polskiej Szkoły im. Św. Jadwigi z Oshawa
  3. Adam Chorążyczewski z Polskiej Szkoły im. St. Haidasza w Mississauga

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i najnowsze wydanie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza a zwycięzcy medale i piękne wydanie albumowe "Poczet Królów i Książąt Polskich". Nagrody laureatom wręczali sponsorzy obecni na Sali podczas konkursowych zmagań "Mistrz pięknego czytania" - Marguerite Budzik z Peterborough i Jadwiga Sztrumf prezeska Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie. "Każdy mówi, iż nie ma czasu do czytania, Każdy się swą zabawą od książki zasłania" - tak twierdził już w XVIII wieku Adam Naruszewicz.

Jak bardzo aktualne jest w dalszym ciągu to zdanie, nikogo przekonywać nie trzeba. Książka w czasach wszechobecnego internetu choćby najpiękniej wydana przegrywa z najnowszymi osiągnięciami techniki. Dlatego Konkurs Czytelniczy dla dzieci jest tak ważny, bo jego celem jest między innymi wzbudzanie zainteresowania książką jako dobrem kulturowym każdego narodu, zachęcanie do czytania książek, bo rozwijają wyobraźnię oraz wzbogacają zasób słownictwa młodego czytelnika. Nasi mistrzowie pięknego czytania na pewno o tym wiedzą. 

W tym czasie, gdy o miano mistrza pięknego czytania walczyli uczniowie szkół podstawowych, ich starsi koledzy i koleżanki stanęli w szranki do rywalizacji o miano mistrza ortografii. Zaingurowany został przez ZG ZNPwK nowy Konkurs - Konkurs Ortograficzny pod hasłem "Mistrz ortografii pisać bez błędów potrafi.". Już pierwsza edycja Konkursu zgromadziła na starcie ponad trzydziestu uczniów z polskich szkół średnich (kredytowych) z Mississaugi, Toronto, Oakville i Brampton. Koordynator tego Konkursu - Zuzanna Stupak i przewodnicząca komisji sędziowskiej wybrała fragment prozy Czesława i Aliny Centkiewiczów jako tekst dyktanda, które, jak się okazało, wcale do najłatwiejszych nie należało. Niemal bezbłędnie napisała je uczennica Polskiej Szkoły Cardinal Leger Secondary School w Brampton - Octavia Kaliszak i to ona została Mistrzem Ortografii Roku 2010. Kolejne miejsca zajęli uczniowie Polskiej Szkoły im. M. Kopernika w Mississauga (John Cabot S.S.): Daniel Buczko - II miejsce, Ilona Marzec - III miejsce. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a laureaci piękne medale i książki. Dyktando sprawdzała komisja w składzie: Zuzanna Stupak, Irena Basiukiewicz, Teresa Szramek, Aleksandra Urbanek i Ryszard Sopala.

Na zakończenie zmagań konkursowych głos zabrała prezes ZG ZNPwK Maria Walicka, która w serdecznych słowach podziękowała uczniom za udział w Konkursach, za emocje, które tym Konkursom towarzyszyły, za piękne odpowiedzi i znajomość języka polskiego. Rodzicom za to, że "kibicowali" swoim pociechom, koordynatorom za przygotowanie Konkursów, a jurorom za obiektywne sędziowanie. Szczególne słowa podziękowań skierowała Pani prezes pod adresem sponsorów, bez pomocy których trudno byłoby zorganizować i przeprowadzić zarówno Konkurs Czytelniczy, jak i Konkurs Ortograficzny.

Za udzieloną pomoc finansową słowa podziękowań kierujemy pod adresem: Konsulatu Generalnego RP w Toronto, Petera and Marguerite Budzik z Peterborough, Mitchell and Irene Wallace z Peterborough, Jadwigi Sztrumf i Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie, Haliny Drożdżal i Koła Pań "Nadzieja", Gminy #1 w Toronto Związku Narodowego Polskiego Kanadzie, dr Heleny i Bronisława Chojeckich, Tadesza Ćwira z Tax Strategies oraz Stowarzyszenia Gdańszczan.

  Teresa Szramek


Jurorki Grupy I z prezes Mari± Walick±


Jurorzy przy pracy


Laureaci I Grupy


Laureaci II Grupy;
Adam Chor±życzewski, Anna Starzyk i Michał Szpakowicz z Jadwig± Sztrumf


Laureaci Konkursu Ortograficznego
(od lewej) Kaliszak Octavia, Buczko Daniel i Ilona Marzec


Uczestnicy Konkursu z jurorami


Uczestnicy Konkursu